Uni Economy er det riktige systemet for virksomheter som ønsker å ta aktivt del i sitt eget regnskap

27.01.2022

Oseberg Services er et regnskapsbyrå med hovedkontor i Tønsberg, og her har vi 24 ansatte. I tillegg har vi en avdeling med syv ansatte på Karl Johan i Oslo. Vi ble etablert i 2000, og selv har jeg har vært her i elleve år og Morten i syv år, sier daglig leder Lars Pettersen. Og kollegaen han refererer til og sitter sammen med er fagansvarlig Morten Auen. 

Hos Oseberg Services finner du blant annet regnskapsførere, revisorer, selgere og systemkonsulenter. Ifølge nettsidene deres tror de på å “skape økonomisk trygghet for kundene sine”, og å “gjøre hverdagen enklere for deg”. Kanskje det er nettopp derfor de valgte Uni Micro som leverandør av programvare?

– At vi velger Uni Micro er et resultat av at bransjen vår endrer seg. Det går på den generelle teknologiske utviklingen, og at vi har ambisjoner om å være proaktive og levere faktisk verdi til kundene våre – da trenger vi de beste verktøyene. Uni Economy gjør at vi kommer i posisjon til å samhandle effektivt, formidle kunnskap, bidra til å synliggjøre tall, og gi innsikt slik at de kan ta riktige beslutninger og nå målene sine, forteller Lars.Regnskapet gir deg en verdi når du kan benytte det som et styringsverktøy i den daglige driften. Økonomisk kontroll, innsikt & støtte.


– Det at Uni Economy er et så ferskt og godt system, gjør at vi ser potensialet både i etablerte og kommende integrasjoner. Dette er veldig viktig med tanke på samhandling med kundene våre fremover. Det handler om redusere tiden vi bruker på manuelt arbeid fordi systemet foretar transaksjonene selv, sier Morten.

– Så det dere sier er at Uni Micro er langt fremme på teknologi?

– Ja, men det vi også noterte oss da vi innledet dialogen med salgsdirektør Sverre Senneset er at Uni Micro lytter til oss når vi forteller om våre behov, og det er viktig for oss. 


Enkel og intuitiv løsning

Selv om de er relativt nye brukere, sier Lars at han og Morten ser et stort potensial i Uni Economy. De har derfor tatt beslutningen om å flytte mer enn 100 kunder dit. 

– Det startet med at vi trengte et nytt flåtesystem for mange kunder som ikke umiddelbart har et spesielt ERP-behov. Basert på det har vi tatt konkret stilling til hver enkelt kunde og spurt oss selv om de vil passe inn i Uni Economy. 

Da det var gjort, hadde de et godt samarbeid med Uni Micro for å avdekke hvordan man rent teknisk konverterer – altså hvordan man teknisk flytter fra ett system til et annet. 

– Her trodde vi at vi trengte mye hjelp fordi det er mange som skal flyttes, og det var en stor jobb. Men så fant vi ut at dette er såpass godt lagt til rette for i systemet at vi i stor grad håndterer veldig mye av dette selv. 

– Uni Micro tilbød seg å hjelpe med konvertering og strukturer. Vi fant ut i hvilken rekkefølge vi gjør overgangen selv i det tempoet vi ønsker å gjøre det i.

Så er jo spørsmålet – hvilke fordeler gir det for Oseberg Services kunder at de bruker Uni Economy? Gjør det hverdagen deres enklere?

– Ja, absolutt. Det er nytt, moderne og designet med utgangspunkt i sluttbrukerens behov. Så, ja – Uni Economy er det riktige systemet for virksomheter som ønsker å ta aktivt del i sitt eget regnskap, sier Lars før Morten legger til:

– De første erfaringene fra kundene vi har sluppet inn bekrefter det samme. De sier det går raskt å komme inn i løsningen, det er enkelt å vite hvor man skal og det er intuitivt. 


Viktigheten av byråsertifisering

Det nytter ikke å implementere et nytt system eller en ny løsning i en bedrift, dersom ingen vet hvordan de skal bruke det – eller de ikke klarer å utnytte det til fulle. Nettopp derfor har Uni Micro et sertifiseringskurs i Uni Economy, og i skrivende stund har Oseberg Services  imponerende 17 medarbeidere som er i full gang. 

Men hvorfor er det så viktig for dem å få en byråsertifisering?

– Først og fremst fordi at å ha god teknologisk forståelse har blitt en stadig viktigere komponent i det å levere gode regnskapstjenester. Skal vi tilby et system for kundene våre, har vi som intern målsetting at da skal vi kunne det godt, forteller Lars. 

Han tilføyer at sertifiseringsprogrammet gjør at de har gode forutsetninger til å onboarde det antallet kunder de har mål om, og i tillegg gjør det at de fra dag én kan levere gode tjenester og god støtte. 

Morten nikker, og sier at sertifisering er viktig for å gjøre kvalifiserte valg. 

– Det vil veldig fort skinne gjennom hvis vi ikke kan systemene vi bruker. Det er høy grad av tillit i regnskapsbransjen, og kundene våre stoler på at vi gjør gode valg basert på vår kompetanse. Og det er akkurat det sertifiseringen handler om – vi får en kompetanseheving i hele byrået.   


– En stor tillitserklæring 

Tidligere nevnte salgsdirektør Sverre Senneset setter stor pris på å få Oseberg Services med på laget, og han sier det betyr mye å få dem med på kundelisten.

– De er i likhet med oss faktisk også systemleverandør, og har gjort en grundig prosess i valget av nytt system. Det at de velger oss er en stor tillitserklæring, og det beviser at valgene vi har tatt når vi fokuserer på kjernefunksjonalitet innen regnskap, salg, timeregistrering og lønn har vært riktige. 

Oseberg Services må jo sies å ha fått en flying start med Uni Economy – hva er det brukerne generelt sett er spesielt fornøyd med i Uni-universet?

– At vi har satt fokus på både sluttkunden og regnskapsføreren, og hele tiden har i bakhodet at koblingen skal fungere for begge parter. Det er interaksjonen mellom disse to som virkelig gjør at vi skiller oss fra andre. Og denne interaksjonen er støttet av automatikk og moderne teknologi. 

– Kan du love mer og enklere funksjonalitet i Uni Micros programvare i tiden som kommer?

– Ja, det jeg må trekke frem er byråoverbygget som lanseres i den nærmeste fremtid. Det er et overbygg som gjør at man for første gang kan administrere flere økonomisystemer. Dette vil altså ytterligere forenkle regnskapsbyråenes hverdag.


Fremtid og “kul tur”

Nå som Uni Economy har begynt å finne sin plass hos Oseberg Services, er det på tide å løfte blikket opp og se på markedet de opererer i. Som Lars påpeker er de allerede en betydelig aktør i Vestfold og Telemark, men hvilke planer har de fremover?  

– I første omgang er målsettingen vår å gi kundene det beste regnskapssystemet. Utover det har vi vekstambisjoner, da vi ser fordelen med å være et stort regnskapsbyrå. Det gir oss stabilitet, styrker og muskler til å gjøre nødvendige endringer i en bransje hvor endringstakten øker og øker. Det er jo også en enorm konsolideringsfaktor i bransjen vår. 

Digitalisering tilsier at Oseberg Services kan leverer tjenestene sine i et stadig større geografisk område, men de ønsker også og er svært opptatt av å være et regnskapsbyrå som har mulighet til å ha fysisk kontakt med kundene sine. 

– Vi skal ikke bli størst for å bli størst, sier Morten. 

– Vi skal ha en “kul tur” på veien, og det gjelder både ledere og ansatte. Vi skal bli gode på det vi setter oss som mål, og at alle har det gøy på jobben, enkelt og greit.

– Og dette får Oseberg Services enkelt til når dere har Uni Micro i ryggen? 

– Absolutt! Å kommunisere riktig systemvalg er et viktig element i markedsføringen vår, og det ser vi gir effekt også. Markedet vet at å kjøpe regnskapstjenester i dag betyr to ting: Det handler ikke bare om de riktige menneskene, fagkompetansen og servicen, men også om teknologi, sier Lars før Morten får det siste ordet: 

– Alt i alt synes vi Uni Economy er et godt og skalerbart system. Du kan starte en liten virksomhet med systemet, og vokse deg stor med det. Vi trodde dessuten at Uni Economy kun var for de minste kundene våre. Etter hvert har vi sett at det også er for større kunder vi trodde måtte over på andre løsninger. Akkurat det synes vi er underkommunisert fra Uni Micro sin side, smiler han. Se også

Uni Micro søker flere flinke folk – er du den vi er på jakt etter?

Historien om Uni Micro er et ekte eventyr. Fra én manns visjon om å lage et regnskapsprogram som ville forenkle hverdagen til norske bedrifter, til å bli en ledende og anerkjent leverandør av flere nyskapende og skybaserte økonomisystemer – nå kan du bli en del av dette eventyret. 

Jeg ser ingen grunn til å bytte når alt fungerer så bra

En av våre mest trofaste kunder er Vossasylv Jakob Rongve AS, og siden forrige årtusen har de brukt ulike økonomiprogrammer fra Uni Micro. Da behovet for nettbutikk meldte seg, var det derfor naturlig at de tok kontakt med oss. Men er de fornøyd med det de har fått? Og hva sier forhandlere og privatkunder om Uni Nettbutikk?

Er du nyutdannet og søker jobb? Følg @uni.aurora på Instagram!

Som student eller nyutdannet – synes du det er vanskelig å vite hvordan livet er på en arbeidsplass? Føler du at jobbintervjuer og nettsider ikke gir deg svarene du leter etter? Det har Uni Micro gjort noe med, og startet @uni.aurora på Instagram.