Småbedriftene går foran i teknologiutviklingen

- Trygg næringsdrift for småbedrifter har alltid vært hovedfokus for våre verdier, sier siviløkonom og autorisert regnskapsfører Arne Devold. Det som er spennende er at småbedriftene står fremst i køen til å ta i bruk de mest innovative løsningene innenfor økonomisystemer.

- Det har utartet seg et teknologisk kappløp mellom leverandørene av økonomisystemer. Som regnskapsfører og rådgiver nyter vi godt av mer og mer brukervennlige systemer i regnskapsbransjen.

 

I Bergen har Devold Consulting levert rådgivnings- og økonomitjenester i 40 år til små og mellomstore bedrifter.

 

Viktigheten av stabile økonomisystemer

Devold viser til at Uni Micro med sine Uni v2 og v3 økonomisystemer var grunnpilaren innenfor Devold Consulting sine løsninger helt siden tidlig på 2000 -tallet.

- Uni Micro gav oss den stabiliteten vi hadde behov for og har samtidig vært flinke på både systemutvikling og support.

-Selv på et lite regnskapskontor som vårt bidrar våre regnskapsførere til å holde ca. 160 bedrifter i drift - dette er småbedrifter som utgjør ca. 400 - 500 ansatte, samt selvstendig næringsdrivende. Det er ganske mange arbeidsplasser som har vært skapt gjennom tryggheten som regnskapsfører og økonomiløsning samlet gir kunden.

- Med Uni Economy har vi forventninger til at Uni Micro vil gjøre seg gjeldende i det skybaserte økonomisystem markedet. Hos oss vil Uni Economy bli et spennende supplement til allerede etablerte skybaserte løsninger.

 

Kvalitetsstyring avgjørende – mange oppgaver, tall og kunder

Velg riktig!

Devold kan fortelle at det er mange selskaper, mennesker, oppgaver og tall å forholde seg til for regnskapsførerne på et regnskapskontor. Devold Consulting er helt avhengig av gode tekniske løsninger for å klare dette.

- Hver minste oppgave legges inn i systemer der vi overvåker fremdrift, fordeler ansvar, setter frister og logger løpende hva vi gjør. I en hektisk hverdag hjelper maskinene oss med å lage de viktige arbeidslistene. Regnskapsførerkompetansen er uunnværlig på et regnskapskontor, men samtidig blir IT kompetanse stadig viktigere. Regnskapskontorene fremstår mer og mer som IT bedrifter.

- Vi er blitt storkonsumenter av ulike typer økonomisystemer og kvalitetsstyringsprogramvare. I fremtiden er det rådgivning innenfor skatt, regnskap/økonomistyring, personal og IT-løsninger som blir satsningsområdet i tillegg til controller oppgaver av regnskapene. Vi ser også for oss at oppgaver med support, overvåkning, tilpasninger og justinger av IT-systemene vil øke.

 

Småbedriftene endrer regnskapsrutiner

Devold sier at spesielt de siste 3-4 årene har tilbudet om ny teknologi eksplodert. Skybaserte økonomiløsninger har endret regnskapsrutinene for småbedriftene radikalt.

- Nå kan vi tilby bedriftene rimelig og tilgjengelig teknologi. Der vi tidligere var avhengig av dyr ASP-drift av servere kan vi nå tilby billige gode skybaserte økonomiløsninger. Systemutviklerne kan konsentrere seg om produktutvikling i stedet for problemløsning og drift av de mange tusener av servere som tidligere krevdes for å holde økonomisystemene i gang. Det betyr en fart og bredde på produktutviklingen innenfor økonomisystemer som vi tidligere ikke har sett maken til.

 

Å velge riktig økonomisystem er essensielt

Velg rettDevold snakker varmt om småbedriftene. Småbedrifter (0-10 ansatte) utgjør hele 89,5 av antall bedrifter i Norge, tar man med de mellomstore bedriftene (11-20 ansatte) dekker SMB markedet hele 94,6 %, i følge virksomhetsstatistikken fra SSB. Devold viser til at det er de små og mellomstore bedriftene som sikrer underleveransene i norsk næringsliv.

- De store bedriftene kunne ikke overlevd uten støttefunksjonene og innovative løsninger fra småbedriftene. Det er småbedriftene som er fleksible og som raskest tester ut ny teknologi innen økonomisystemer. De siste årene har innovasjonstakten vært høy og automatiseringen innenfor økonomiløsninger har gått i et tempo næringslivet ikke har sett før, sier Devold.

- Det er blitt stadig viktigere for regnskapsførere å kjenne fordeler og ulemper i de ulike økonomisystemene. Regnskapsførers kompetanse omkring valg av riktig systemteknologi er tid og penger spart for regnskapskundene. Automatiseringen gjennomføres på ulike måter i systemene og noen systemleverandører satser på spesielle bransjer og funksjonalitet. Devold kan fortelle at Devold Consulting alltid har opplevd Uni Micro som en allrounder blant økonomisystemene innenfor SMB-markedet.

- De satser på regnskapskontorene og deres kunder - og de satser bredt. Nettbaserte Uni Economy får en naturlig plass i vår systemportefølje. Vi kjenner Uni Micro gjennom en generasjon og vet at de har levert solide systemer med god funksjonalitet. Flere av våre kunder har blitt kjent med Uni Micro gjennom hybridløsningen Uni24, og Uni Economy vil være et naturlig valg videre for mange av disse.

- Vi vet at Uni Micro ser på 2019 som året Uni Economy skal ut av den innledende salgsfasen og lanseres bredt. Den utviklingen ønsker vi å være med på. Samtidig ser vi at det er tøff konkurranse i det skybaserte økonomisystem markedet. Uni Micro må levere med Uni Economy slik at regnskapskundene etterspør systemet. Å gjøre det godt med Uni Economy i uavhengige testresultater slik Uni Micro klarte seks år på rad med Uni v3 blir en viktig utfordring.

Store bedrifter henger etter med automatiseringen

Devold forteller at han jevnlig snakker med økonomiavdelinger i store bedrifter, for eksempel på vegne av kunder for å rydde opp i leverandørspørsmål og når vi treffer regnskapsførere i de store bedriftene på fagkurs.

- Det interessante med økonomirutinene innenfor de store bedriftene er at den siste teknologiske utviklingen ikke har nådd storbedriftene i samme grad som småbedriftene. I de større bedriftene kjører man fremdeles gamle «lokalt» installerte økonomisystemer på ASP servere. Systemene er betydelig oppskalerte i forhold til småbedriftene og man trenger langt større databaser. De økonomiske konsekvensene ved feil i systemene blir større og man reduserer risiko ved å kjøre de gamle kjente systemene lengre. Dermed går teknologirevolusjonen tregere hos storbedriftene. De fantastiske integrasjonsmulighetene mellom skybaserte systemer, alle de spennende mobil appene og den enkle sømløse tilgangen med den «rene» online teknologien - er ikke utviklet på samme måte innenfor de større systemene som kjøres i ASP-verdenen.

- Vi opplever at regnskapsførere fra regnskapskontorene ligger langt foran storbedriftene i bruk av standardisert ny teknologi. Enkelte storbedrifter kjører selvfølgelig egne automatiseringsprosesser, men da er det mer skreddersydde løsninger som ikke tilfører økonomisystem markedet ny tilgjengelig standardisert teknologi.

 

Regnskapsfører tilpasser seg kunden

TilpasseHistorisk sett har regnskapskontorene utelukkende satset på ett økonomisystem og kjørt alle kundene på det ene økonomisystemet. Denne utviklingen er i ferd med å endre seg. Utviklingen blant mange regnskapskontorer er at regnskapsfører i større grad tar i bruk flere økonomisystemer. Brukervennligheten blir bedre og terskelen for å ta i bruk nye systemer blir lavere både for kunden og regnskapsførere.

- Siden kundene aktivt bruker økonomisystemet selv er det viktig å møte kundene på sin egen hjemmebane i det systemet de allerede kjenner. Våre regnskapsførere må i større grad tilpasse seg kunden og ikke omvendt, konstaterer Devold.

- Dette gir også Uni Micro store muligheter. Markedet for økonomisystemer er i stor endring akkurat nå, hvor markedet først vil stabilisere seg når første utviklingsfase av skybaserte systemer er moden. Nå programmerer systemleverandørene for fullt og bygger stadig inn forbedret teknologi i den nye generasjonen av økonomisystemer.

- Kunden skal ikke lenger bli avvist i døren eller tvunget over på andre systemer dersom man ikke bruker et bestemt system. Som et lite uavhengig regnskapskontor kan vi tillate oss å tilpasse oss kunden i enda større grad enn før. Økonomisystemene er blitt så enkle å håndtere at vi allerede pr. idag kjører 5 ulike økonomisystemer. Vi ønsker å tilby regnskapsførerkompetanse og økonomirådgivning – økonomisystemene blir verktøyene. Og vi velger verktøy alt etter hvilken jobb som skal gjøres.

- Selv kjederegnskapskontorene som tradisjonelt gjerne har stått i front for kun ett regnskapssystem begynner nå å ta inn flere økonomisystemer. Dette fordi man ser at systemene dekker ulike behov og ikke alle systemleverandørene kan være like gode på alt.

- Det har blitt ordentlig konkurranse i regnskapsførerbransjen og blant økonomisystemene. Det er spennende, det er bra og det kommer kunden til gode, tilføyer Devold.

  

Nye regelkrav sørger for endringer og større mobilitet mellom systemene

Åpne systemer og integrasjoner mot andre systemer, samtidig som sikkerheten ivaretas, blir en nøkkelfaktor for suksess, mener Devold. Fra 01.01.2020 kommer regelkravene om SAF-T standarden for regnskapsdata. Da blir det vesentlig enklere for bedriftene å flytte regnskapsdata og skifte økonomisystem.

- Det er for tidlig å kåre vinnere av nettbaserte økonomisystemer. Reell datarobotisering med automatisk kontering i bokføringen er en annen suksessfaktor - her er det fortsatt mye å gå på i alle systemer.

I følge Devold er ikke robotteknologien tatt i bruk så langt som enkelte systemleverandører skal ha det til.

- Og så kommer bankene enda sterkere på banen med økonomisystemer helintegrert i nettbank. Det er svært mye som skjer innenfor økonomisystemene, og både kunder, regnskapsførere og systemleverandører skal finne sine nye plasser i en endret markedssituasjon.

 

Automatisering av tjenester

Det er ikke bare regnskapsarbeidet som automatiseres, også tjenester automatiseres, påpeker Devold.

- Vi har for eksempel tjenesten Stifteaksjeselskap.no der vi har automatisert etableringsprosessen for stiftelse av aksjeselskaper. Her bruker vi ny teknologi til å bistå kunden med en rimelig inngangsbillett til næringslivet.

- Slik tjenesteautomatisering er spesielt viktig for våre kunder småbedriftene. Som liten bedrift i et land med høyt lønnsnivå er man avhengig av smarte løsninger for å kunne holde kostnadsnivået nede. I det private næringsliv må man være kostnadseffektiv og drive lønnsomt – ellers er det kroken på døren.

  

Trygg næringsdrift betyr at man må vurdere risiko - også innenfor økonomisystemer

Uni ØkonomiDevold konkluderer med at en viktig jobb for rådgivere og regnskapsførere for øyeblikket er å lose regnskapskunder trygt gjennom det pågående teknologiskiftet. For Devold Consulting blir Uni Economy en naturlig del av økonomisystem porteføljen og et av de systemene som vil passe for de mellomstore bedriftene og spesielt for kunder som allerede kjenner Uni Micro.

- Å trå feil i jungelen av nye økonomisystemer kan i beste fall være forferdelig mye bortkastet tid eller i verste fall kroken på døren. Regnskapsarbeidet for en småbedrift er så viktig at det lett kan velte hele bedriften om man tar dårlige beslutninger. En god regnskapsfører kan fortelle deg hvilken teknologi du vil ha nytte av og hva den kan gi deg av kostnadsbesparelser.

- Det er ikke all ny teknologi som passer for alle. Trygg næringsdrift betyr også at man innser sine begrensninger og at det i noen tilfeller kan være fornuftig å skynde seg langsomt. I noen småbedrifter må det gjerne til et generasjonsskifte til før ny teknologi kan rettferdiggjøres fullt ut.

- De store bedriftene er tregere på banen med ny standard teknologi - men samtidig mer profesjonelle i sine risikovurderinger. Den spennende teknologien som småbedriftene tester og tar i bruk i dag danner grunnlaget for morgendagens teknologi og økonomisystemer i de store bedriftene, avslutter Devold.

 

 

 

Hva kan vi hjelpe med?
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×