Bærekraft blogg

Bærekraft: Uni Micro deler erfaringer med å komme i gang med arbeidet

”Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe”

Bærekraftsarbeid - Hvor starter man? Hvordan prioriterer man? Hvem bør involveres internt og eksternt? Å komme i gang med bærekraftsarbeid, kan virke komplekst og uoversiktlig. Derfor vil vi forsøke å dele de viktigste erfaringene og læring vi har gjort. Og det trenger nemlig ikke være veldig komplekst å komme i gang. Første steg er en bevisstgjøring og en innsikt i hvilke områder bedriften kan bidra på, og starte der. Dette sikrer jo også at man har kunnskap nok for å sikre en konkurransedyktig forretningsmodell for fremtiden mtp å for eksempel beholde og få tak i kompetente ansatte, beholde og rekruttere kunder og samarbeidspartnere, vinne anbudskonkurranser, få tilgang til kapital, og rigge for å kunne rapportere i forhold til lovpålegg som vi forventer vil komme. 

Spennende samarbeid for å gjøre norske bedrifter klimanøytrale

Vi ønsker å tilby Energi.ai på vår plattform SoftRig for å gi fullautomatiserte karbonregnskap til bedriftskunder som benytter Sparebank 1 Regnskap, DNB Regnskap og Uni Economy. 

Girl Tech Fest i Haugesund

For en fest det ble! 3. november arrangerte vi Girl Tech Fest i Haugesund. Over 100 engasjerte tiåringer som fikk kode, designe og leke med teknologi en hel dag.