Sticos

Sticos hjelper norske virksomheter med å etterleve lover og regelverk gjennom praktiske verktøy, kurs og rådgivning.

Sticos Oversikt

Sticos Oversikt et nettbasert verktøy for oppdragsstyring og kvalitetssikring. Sticos Oversikt sikrer at alt utføres i henhold til GRFS, og gir deg full kontroll på dokumentasjon av utførte oppgaver og tidsfrister.

Et komplett nettbasert styringsverktøy for regnskapsførere, enten du jobber i regnskapsbyrå eller en intern regnskaps-/økonomiavdeling. Med Sticos Oversikt sikrer du at alle formaliteter knyttet til oppdragsutførelsen blir ivaretatt ved at arbeidet du gjør systematiseres og dokumenteres i tråd med god regnskapsføringsskikk (GRFS). Du har full oversikt over alle dagens, ukens eller månedens oppgaver og frister, samtidig som du har kontroll over hva som er utført, når de ble utført og av hvem. Du får også sikker elektronisk organisering av alle kunder, avtaler og oppdrag - samt enkel generering av oppdragsavtale som kunden kan signere elektronisk.
Automatisk avstemming er inkludert i programmet slik at du sparer masse tid på periodiske avstemminger. Med automatisk avstemming hentes saldobalansen fra regnskapssystemet og fletter disse sømløst inn i avstemmingsskjemaene. Du får også en overordnet oversikt over utførte avstemmingsoppgaver.

De viktigste fordelene

 • Oversikt over alle oppgaver og tidsfrister
 • Sikker elektronisk organisering av oppdragsavtaler og kunder
 • Dokumentarkiv ivaretar alle formaliteter knyttet til oppdragsutførelsen
 • Automatisk avstemming gjør at du sparer tid på periodiske avstemminger og får en overordnet oversikt over utførte avstemmingsoppgaver
 • Enkel integrasjon som fungerer på tvers med Sticos Rapport og Sticos Likviditet
 • Fagsupport fra våre rådgivere er inkludert

Til hjemmeside: https://www.sticos.no/regnskap/sticos-oversikt

Sticos Rapport

Sticos Rapport er et nettbasert rapporteringsverktøy som viser oversiktlige regnskapsrapporter og nøkkeltall. Sticos Oversikt egner seg særlig for regnskapsbyrå og regnskapsførere i kontakt med egne kunder.

Med Sticos Rapport får du et styringsverktøy som du kan bruke ved planlegging og rapportering til f.eks ledelse, samarbeidspartnere og bankforbindelser. 

De viktigste fordelene

 • Dashboard kan tilpasses til å vise deg rapporter og nøkkeltall du ønsker å ha fokus på
 • Enkel måte å gi dine klienter tilgang til rapporter som perioderapport, resultat- og balanserapport, kostnadsutvikling etc.
 • Regnskapstall oppdateres med et tastetrykk
 • Automatisk beregning av nøkkeltall
 • Gir en visuell fremstilling av regnskapet som er enklere å lese for de uten økonomisk bakgrunn.
 • Transaksjonsoversikt ned på bilagsnivå
 • Sett opp egne regnskapsdimensjoner, avdelinger etc.

Til hjemmeside: https://www.sticos.no/regnskap/rapport

Sticos Likviditet

Sticos Likviditet er et nettbasert likviditetsstyringsverktøy som gir deg viktig beslutningsstøtte når du skal ta valg av økonomisk betydning.

Sticos Likviditet er et likviditetsstyringsverktøy som gir viktig beslutningstøtte når du skal gjøre valg av økonomisk betydning. Du lager raskt og enkelt oppdaterte likviditetsprognoser. Du får kontroll og oversikt, og kan dermed utnytte bedriftens kapital bedre. Kombiner med Sticos Rapport og få et komplett verktøy for økonomisk planlegging. Er du regnskapsfører, så er dette et nyttig rådgivningsverktøy i dialogen med dine kunder. 

De viktigste fordelene

 • Oppdaterte likviditetsprognoser for de neste 12 mnd
 • Simulering som viser effekten av økonomiske valg
 • Fang opp kritiske situasjoner i forkant
 • Leser saldo og transaksjoner
 • Sparer tid og lar deg utnytte bedriftens kapital bedre
 • Enkel integrasjon som fungerer på tvers med Sticos Rapport og Sticos Likviditet
 • Fagsupport fra våre rådgivere er inkludert

Til hjemmeside: https://www.sticos.no/regnskap/sticos-likviditet

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×