Uni Micro

Vi er en solid bedrift med en sunn økonomi. Et stadig økende antall kunder sørger for at vi har en god vekst.

Vår historie

Det startet med én mann og én idé i 1986. Stedet var Modalen, Norges nest minste kommune, nord i Hordaland. Hans Jørgen Neset hadde et ønske om å lage et økonomisystem som ville forenkle arbeidshverdagen til små- og mellomstore bedrifter. Med et datakurs fra militæret og utdannelse innen matematikk utviklet han et enkelt regnskapsprogram, og Uni Micro ble til. 34 år senere er selskapet en av landets ledende aktører innen økonomisystemer.

Vår visjon

Vår visjon er å skape verdens beste kundereise for våre kunder.

Vårt fokus

Vårt fokus har alltid vært å lage funksjonelle løsninger som er brukervennlige og fleksible. Med vekt på innovasjon og forenkling av rutiner, benytter vi oss alltid av den nyeste teknologien, og ligger helt i forkant når det gjelder systemutvikling. Det nyter våre kunder godt av ved alltid å ha et oppdatert og topp moderne regnskapsprogram, uansett størrelse eller bransje.

Kvalitet
Innovasjon
Åpenhet
Respekt
Pålitelighet

Samfunnsansvar

Vi ønsker å engasjere oss og være tilstede i samfunnet vårt. Vi ser den viktige jobben så mange frivillige organisasjoner utfører og vi ønsker å bidra til at disse organisasjonene får fortsette det gode arbeidet de legger ned i fremtiden også. Uni Micro er derfor med å støtte flere frivillige organisasjoner, samtidig som vi også ser viktigheten av å støtte idrettslag for barn og unge i sin utviklingsfase fremover i livet.

Organisasjoner vi støtter