Økonomi- og regnskapsforståelse for ikke-økonomer

Sammen med Rune Sagstad i Bedre Beslutninger AS har Uni Micro laget et kurs kalt Økonomi- og regnskapsforståelse for ikke-økonomer.

Formålet med kurset er at deltakeren skal kunne lære seg å lese og forstå et regnskap, samt kunne se økonomiske sammenhenger. Dette er et grunnleggende kurs som passer for både dem helt uten økonomisk bakgrunn, og for dem som ønsker å friske opp gamle kunnskaper. 

Kursinnhold

Kursprogrammet består av 6 læringsmoduler, og hver modul avsluttes med en flervalgstest. Ved bestått program vil deltaker motta kursbevis. Deltakeren har tilgang til å laste ned øvingsoppgaver til senere bruk, og har mulighet til å se kurset om igjen på e-læringsplattformen i et helt år. Kurset bør gjennomføres på PC eller Mac. Foruten en nettleser og Excel, kreves ingen andre programmer eller verktøy. Total varighet er ca. 7 timer. 


Modul 1 - Grunnleggende bedriftsøkonomi

Kort innledning om økonomi. Vi ser på noen sentrale økonomiske sammenhenger, ulike typer kostnader og inntekter. Hva bestemmer pris? Hva er sammenhengen mellom pris og etterspørsel? 


Modul 2 - Grunnleggende regnskapsforståelse

Gjennomgang av de viktigste komponentene i regnskapet. Vi ser på resultat- og balanseregnskap, oppbyggingen og sammenhengen her. 


Modul 3 - Bedriftens økonomisystem

Gjennomgang av debet og kredit. Vi ser på kontoplanen, grunnmuren i bedriftens økonomisystem. Hva er sammenhengen mellom kontoplanen, bilag, resultat og balanse? 


Modul 4 - Oppfølging av bedriftens økonomi

Gjennomgang av kalkyler og budsjetter – oppsett og oppfølging av disse. Vi ser også på konseptet likviditet, selve gasspedalen i et selskap. 


Modul 5 - Vurdering av et selskap sin økonomiske situasjon

Bruk av regnskapsanalyse: lønnsomhetsberegninger og noen viktige nøkkeltall. Vurdering av et selskaps økonomiske situasjon, med praktiske eksempler. Faresignaler i regnskapet, og gode råd hvis et selskap sliter. 


Modul 6 - Oppsummering og avsluttende test

Kort oppsummering av kurset. Vi ser på hvordan alt henger sammen. 

Priser

Tilgang til Økonomi- og regnskapsforståelse for ikke-økonomer pr. deltaker i 12 måneder:


Kr 2 990,- 

Litt om Rune Sagstad

Rune er utdannet økonom og autorisert regnskapsfører, og han etablerte og var daglig leder i sitt eget regnskapsbyrå i syv år. I tillegg kan han vise til hele 20 års erfaring fra ledende stillinger – blant annet som økonomisjef i norske og internasjonale selskaper. 

I dag jobber han altså mesteparten av tiden med kursvirksomhet innen økonomi, regnskap og ledelse, så her er du i de beste hender.

«Jeg har jobbet med regnskap og økonomi et langt liv, og har ikke kjedet meg ett sekund!»

Kjøp kurset

Praktisk gjennomføring

Ved påmelding oppgis navn på byrået, samt fullt navn og e-post til deltakeren. Påmeldingen er bindende. Når påmeldingen er sendt vil det innen 1-2 virkedager sendes en e-post til den påmeldte, hvor vedkommende blir bedt om å aktivere sin bruker på Uni Micros e-læringsplattform. Dette gjøres ved å sette et passord. Deretter kan vedkommende logge på plattformen og starte kurset når som helst. Kurset må ikke nødvendigvis gjennomføres på en og samme dag. Deltaker har anledning til å logge ut og inn igjen mellom hver modul, og avgitte testsvar vil lagres. Man kan også sette opptakene på pause når man ønsker det.