Meny

OCR-tolk

La OCR-tolken gjøre jobben for deg

Elektronisk håndtering av bilag med fakturaflyt og tildeling/aksept er viktig for de fleste bedrifter i dag. I denne sammenheng er tolkning av inngående faktura avgjørende for å gjøre prosessene effektive.

 OCR-tolk

Tolker

Ocrtolken gjør jobben for dere; den tolker fakturaen og fyller ut feltene direkte i fakturamottaket. Med denne på plass får dere en effektiv og sikker håndtering av inngående faktura i Uni Økonomi.

 

Fyller ut og sparer tid

OCR står for Optical Character Recognition og betyr i dette tilfellet at Uni Økonomi sitt fakturamottak gjenkjenner leverandør, fakturadato, kid, beløp, kontonummer med mer og fyller dette automatisk inn i de rette felter i Uni Økonomi.

 

Lærer og kvalitetsikrer

For å få best mulig resultat kan tolken læres opp til å huske fakturaoppsettet til ulike leverandører. Tolken husker hvor de ulike feltene er plassert, og er med å kvalitetssikre fakturaopplysningene. Dette sparer deg for mye tasting, frigjør tid og gjør arbeidsdagen enda enklere.

 

 

Uni Økonomi

Uni Økonomi benyttes i dag av mer enn 35 000 brukere. Det de setter mest pris på med Uni Micro er den sømløse flyten mellom modulene.

Du skal ikke behøve å taste noe to ganger, og målet vårt er å gjøre regnskapsføring så enkel og automatisert som mulig. Det gir deg en mer lønnsom drift fordi du kan bruke tiden din på det du skal.

Org.nr: 959415900
Øvre Helland
5729 MODALEN

Tlf. +47 56 59 91 00
salg@unimicro.no
Følg oss: