Uni Economy

Byråsertifisering er et bevis på at du har en grunnleggende kompetanse i bruken av Uni Economy.

Byråsertifisering er et kvalitetsstempel for deg som regnskapsfører og for ditt byrå. Du finner mer om våre sertifiseringsprogrammer ved å følge lenken under. 

Uni Økonomi

Her kan du ta e-læringskurs i Regnskap Grunnkurs og Videregående Uni Økonomi V3

Uni Micro har gått bort fra klasseromskurs og vi ønsker å satse på E-læringskurs. Dette kurset tar for seg alt som vi tidligere gikk gjennom på standardkursene. Mer informasjon og påmelding får du ved å følge lenken under. 

Ikke-økonomer

Sammen med Rune Sagstad i Bedre Beslutninger AS har Uni Micro laget et kurs kalt Økonomi- og regnskapsforståelse for ikke-økonomer.

Formålet med kurset er at deltakeren skal kunne lære seg å lese og forstå et regnskap, samt kunne se økonomiske sammenhenger. Dette er et grunnleggende kurs som passer for både dem helt uten økonomisk bakgrunn, og for dem som ønsker å friske opp gamle kunnskaper.