Meny

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

20.04.2015

Stortinget har vedtatt omfattende endringer i arbeidsmiljøloven som vil få konsekvenser for deg som ansatt eller for deg som arbeidsgiver

 

 

Stortinget har vedtatt omfattende endringer i arbeidsmiljøloven som vil få konsekvenser for deg som ansatt eller for deg som arbeidsgiver.

Aldersgrensen blir som følge av lovendringene hevet, utvidet adgang til midlertidig ansettelser og endringer som gjelder arbeidstid. Bruk 10 minutter på å sette deg inn i det viktigste i innholdet av disse endringene.

Viktige endringer:

  • Bedriftsintern aldersgrense kan ikke være under 70 år (nå 67 år). Det er gitt overgangsregler ved tariffavtaler og en generell adgang til bedriftene å tilpasse seg innen ett år etter ikrafttreden.
  •  Arbeidsmiljølovens grense heves til 72 år (nå 70 år). Det betyr at arbeidsgiver ikke ensidig kan si opp en ansatt på grunn av alder før vedkommende har fylt 72 år.
  •  Innføres generell adgang til midlertidig ansettelse for en periode på 12 måneder. Adgangen kan brukes av bedriften uten noen krav til begrunnelse. Det er likevel begrensninger av omfanget (maks 15% av de ansatte, eller 1 ansatt) og det innføres karantenetid på 12 måneder dersom bedriften ikke ansetter vedkommende. Karantenen gjelder de arbeidsoppgavene som den midlertidige ansatte utførte.
  •  Grensen for overtid som kan avtales lokalt økes til 20 timer pr uke (nå 15 timer), og til 50 timer pr måned (nå 40 timer)
  •  Reglene for søndagsfri og beredskapsvakt er litt endret

Når begynner de nye reglene å gjelde ?

Lovendringene ble vedtatt ved 2.gangsbehandling i Stortinget 7. april 2015 og Kongen i statsråd bestemmer ikrafttredelse. Saksordfører Erlend Wiborg fra FrP mener at loven bør tre i kraft så raskt som praktisk mulig. KPMG (se link under) tror at ikrafttreden skjer fra 1. juli 2015, andre kilder antyder 1. januar 2016.

 

Les mer her:

http://kpmglaw.no/artikkel/endringer-i-arbeidsmiljoloven

http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2015/03/endringer-i-arbeidsmiljoloven/

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=61527

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=61460

 

Av: Rune Lavik

Uni-nytt

Webchannel

Prøv gratis

Ønsker du å prøve vårt skybaserte økonomisystem, Uni Economy?
Prøv gratis her
Ønsker du å prøve vårt prisbelønte økonomisystem for Windows, Uni Økonomi V3?
Fyll ut skjema her
Org.nr: 959415900
Øvre Helland
5729 MODALEN

Tlf. +47 56 59 91 00
salg@unimicro.no
Følg oss:
GDPR retningslinjer