Uni Micro effektiviserer og kompletterer software- og teknologiaktører

08.05.2020

Utviklings- og distribusjonsplattform
SoftRig er en utviklings- og distribusjonsplattform på tvers av bransjer, med funksjoner og tjenester som:

  • Ferdigutviklede moduler for regnskap
  • Fakturadistribusjon
  • Lønn og timeføring
  • Et veldokumentert åpent API
  • White label-muligheter
  • Tjenester for selvbetjent oppstart av sluttbrukere
  • Lisensadministrasjon
  • Kontinuerlig videreutvikling av moduler og prosessautomatisering
  • Støtte for regelverk, drift, vedlikehold
  • Sikkerhet og autentisering.

Opplevd stor etterspørsel i markedet
Allerede i pilotfasen har store og små aktører utviklet løsninger basert på SoftRig som de i dag tilbyr i markedet. De siste 18 månedene har Uni Micro merket en sterk økning i henvendelser fra software- og teknologibedrifter, som banker, fintech-aktører, leverandører av bransje/nisjeløsninger, konsulenter innen digitalisering og software-aktører generelt. Felles er ønsket om å utvikle egne løsninger basert på allerede utviklede tjenester og funksjonalitet.

Dette er kostnadseffektivt, ressurseffektivt og gir raskere løsninger til markedet. Noe som betyr bedre og flere tilgjengelige tjenester som bedrifter kan ta i bruk for å drive selskaper mer effektivt og lønnsomt. Et utvalg av SoftRig-baserte løsninger som tilbys i norsk marked i dag, kan ses på www.softrig.com/customers

”Vi er veldig stolte av å nå kunne lansere SoftRig i markedet. Markedet er modent, og vi har mottatt veldig god respons i både pilot- og tidlige faser. Software- og teknologibedrifter ser absolutt verdien av å kapitalisere på allerede utviklede tjenester i SoftRig. Uni Micro er godt rigget og posisjonert for å levere og skalere SoftRig både i norsk og internasjonalt marked, og nå vi ser frem til å bidra med å effektivisere software- og teknologiutvikling, samt bidra til flere og bedre softwareløsninger raskt ut i markedet til både norske og internasjonale bedrifter”, sier Kjartan Solvi, viseadministrerende direktør i Uni Micro.

Bidrar til effektivisering av softwareutvikling
Målet med SoftRig er å bidra til en mer effektiv utnyttelse av utviklerressurser ved å gjenbruke allerede utviklede tjenester og funksjoner i nye løsninger som tilbys sluttkunder. I et samfunnsperspektiv hvor utviklere er en kritisk ressurs for å få gode løsninger til markedet, bidrar Uni Micro ved å tilgjengeliggjøre plattformen SoftRig slik at flere og bedre løsninger kommer raskere ut til markedet. Software- og teknologibedrifter kan fokusere på nye innovasjoner i stedet for å utvikle løsninger fra scratch.

Investerer tungt med støtte fra Innovasjon Norge
Uni Micro gjør store investeringer i utvikling og satsing på plattformen. SoftRig utvikles med støtte fra Innovasjon Norge med Skattefunn som muliggjør en offensiv satsing.

Internasjonalt potensial
SoftRig er skalerbart og fleksibelt, og flere funksjoner og tjenester er på utviklingsplanen for 2020-21. Uni Micro ønsker å satse internasjonalt med SoftRig og forventer å introdusere et nytt geografisk marked i løpet av 2021.

Mer informasjon på
www.softrig.com
https://developer.softrig.com/

Om Uni Micro
Uni Micro er en av landets ledende leverandører innen regnskaps- og økonomisystemer med over 35 års erfaring med programvareutvikling. Uni Micro har gjennom mange år vunnet en rekke priser for vår programvare. Mer informasjon om Uni Micro på www.unimicro.no

Pressekontakter
Kjartan Solvi, kjartan@unimicro.no tel 481 19 966
Ingrid Haraldseide, ingrid@unimicro.no tel 930 14 525

 


Se også

Koronaansatt

For oss litt mer erfarne deltagere i arbeidslivet er det vanskelig å se for seg å begynne på et helt nytt arbeidssted uten å kunne møte nye kollegaer, utenom gjennom en skjerm. Det har altså disse fire opplevd, uten at det på noen som helst måte har tatt motivasjonen fra dem. 

Svømmetreneren som ble administrerende direktør. Nå skal han lede selskapet til nye høyder.

Da Kjartan Solvi fikk sin første datter i 2006 bestemte han seg for at nok var nok. Karrieren som svømmetrener krevde for mange reisedøgn, og så hadde han jo faktisk en utdannelse som siviløkonom fra NHH i bagasjen.

Savner du klasseromskursene våre i Uni Økonomi V3?

Kanskje kan dette være løsningen for deg. Vi har laget e-læringskurs hvor du kan kjøpe hele kurset, eller deler av det.