Uni Micro effektiviserer og kompletterer software- og teknologiaktører

08.05.2020

Utviklings- og distribusjonsplattform
SoftRig er en utviklings- og distribusjonsplattform på tvers av bransjer, med funksjoner og tjenester som:

  • Ferdigutviklede moduler for regnskap
  • Fakturadistribusjon
  • Lønn og timeføring
  • Et veldokumentert åpent API
  • White label-muligheter
  • Tjenester for selvbetjent oppstart av sluttbrukere
  • Lisensadministrasjon
  • Kontinuerlig videreutvikling av moduler og prosessautomatisering
  • Støtte for regelverk, drift, vedlikehold
  • Sikkerhet og autentisering.

Opplevd stor etterspørsel i markedet
Allerede i pilotfasen har store og små aktører utviklet løsninger basert på SoftRig som de i dag tilbyr i markedet. De siste 18 månedene har Uni Micro merket en sterk økning i henvendelser fra software- og teknologibedrifter, som banker, fintech-aktører, leverandører av bransje/nisjeløsninger, konsulenter innen digitalisering og software-aktører generelt. Felles er ønsket om å utvikle egne løsninger basert på allerede utviklede tjenester og funksjonalitet.

Dette er kostnadseffektivt, ressurseffektivt og gir raskere løsninger til markedet. Noe som betyr bedre og flere tilgjengelige tjenester som bedrifter kan ta i bruk for å drive selskaper mer effektivt og lønnsomt. Et utvalg av SoftRig-baserte løsninger som tilbys i norsk marked i dag, kan ses på www.softrig.com/customers

”Vi er veldig stolte av å nå kunne lansere SoftRig i markedet. Markedet er modent, og vi har mottatt veldig god respons i både pilot- og tidlige faser. Software- og teknologibedrifter ser absolutt verdien av å kapitalisere på allerede utviklede tjenester i SoftRig. Uni Micro er godt rigget og posisjonert for å levere og skalere SoftRig både i norsk og internasjonalt marked, og nå vi ser frem til å bidra med å effektivisere software- og teknologiutvikling, samt bidra til flere og bedre softwareløsninger raskt ut i markedet til både norske og internasjonale bedrifter”, sier Kjartan Solvi, viseadministrerende direktør i Uni Micro.

Bidrar til effektivisering av softwareutvikling
Målet med SoftRig er å bidra til en mer effektiv utnyttelse av utviklerressurser ved å gjenbruke allerede utviklede tjenester og funksjoner i nye løsninger som tilbys sluttkunder. I et samfunnsperspektiv hvor utviklere er en kritisk ressurs for å få gode løsninger til markedet, bidrar Uni Micro ved å tilgjengeliggjøre plattformen SoftRig slik at flere og bedre løsninger kommer raskere ut til markedet. Software- og teknologibedrifter kan fokusere på nye innovasjoner i stedet for å utvikle løsninger fra scratch.

Investerer tungt med støtte fra Innovasjon Norge
Uni Micro gjør store investeringer i utvikling og satsing på plattformen. SoftRig utvikles med støtte fra Innovasjon Norge med Skattefunn som muliggjør en offensiv satsing.

Internasjonalt potensial
SoftRig er skalerbart og fleksibelt, og flere funksjoner og tjenester er på utviklingsplanen for 2020-21. Uni Micro ønsker å satse internasjonalt med SoftRig og forventer å introdusere et nytt geografisk marked i løpet av 2021.

Mer informasjon på
www.softrig.com
https://developer.softrig.com/

Om Uni Micro
Uni Micro er en av landets ledende leverandører innen regnskaps- og økonomisystemer med over 35 års erfaring med programvareutvikling. Uni Micro har gjennom mange år vunnet en rekke priser for vår programvare. Mer informasjon om Uni Micro på www.unimicro.no

Pressekontakter
Kjartan Solvi, kjartan@unimicro.no tel 481 19 966
Ingrid Haraldseide, ingrid@unimicro.no tel 930 14 525

 


Se også

Bank+Regnskap gjør det lettere for deg å lykkes med bedriften din

SpareBank 1 har som visjon at bank og regnskap skal smelte helt sammen, altså at kundene skal få dekket alle behov for å gjøre regnskapet i banken. Med på laget har de fått Uni Micro, som er en av Norges ledende aktører innen ERP- og økonomisystemer. Fordelen for deg som bedriftskunde er en enklere hverdag – og hjelp til å lykkes.

Nå blir inkasso lettere for regnskapsførerne!

Kravia og Uni Micro inngår samarbeid om automatisk og sømløs integrasjon mellom regnskap og inkasso

– Kanskje man kan si at min suksess er bygget på latskap?

De fleste som har hatt noe med Uni Micro å gjøre kjenner Sverre Senneset. Men det få kjenner til, er bakgrunnen hans fra Luftforsvaret. Hvordan påvirker den måten han leder på? Hva gjør han for å motivere og bygge tillit? Ja, hvordan får “en offiser og en gentleman” menneskene rundt seg til å lykkes?