Skjerpet kontroll på rapportering av timelønn i a-melding

06.04.2022

Det er i første omgang retningslinje-avvik på disse kontrollene. Vi vet at mange som har ansatte med internasjonal id får retningslinje-avvik i tilbakemeldingen hver eneste periode. Vi oppfordrer likevel til alltid å se gjennom listen over retningslinje-avvik, for det kan ha kommet inn andre avvik som bør rettes opp.

Det er ikke nødvendig å rette opp i rapportering for tidligere perioder, men det kan være lurt å ta stilling til om noe bør endres til senere perioder. Vi mistenker at kontrollen her vil bli strengere dersom a-ordningen ikke ser en nedgang i antall utslag på disse forretningsreglene.

Det a-ordningen kontrollerer på er altså det som er rapportert i lønnsarter som har «timeloenn» som beskrivelse for rapportering i a-meldingen.

  • I Uni Økonomi V3 finner du det i feltet Beskrivelse under A-meldingen på lønnsarten.
  • I Uni Economy finner du det i feltet Beskrivelse, under A-meldingsinformasjon på Lønnsart-fliken. (Husk at du finner lønnsartregisteret under Andre valg inne på Lønnskjøring).


Hva er det a-ordningen gir avvik på? 


For høyt antall timer. 

Dersom du rapporterer over 300 timer på en og samme ansatt for en a-meldingsperiode, så vil du få utslag på forretningsregel 504 (MAGNET_EDAG-504). Teksten er «Antall timer oppgitt på timelønn er over 300». En vanlig arbeidsmåned er i snitt på 162,5 timer. A-ordningen mener da at det sannsynligvis er feil med over 300 timer for en periode.

Dersom du får denne meldingen, bør du kontrollere om det timetallet du har rapportert er korrekt. Dersom ikke, er årsaken sannsynligvis at du rapporterer feil på en eller flere lønnsarter. Altså at du har beskrivelse timelønn, men det skal rapporteres som noe annet. Det kan være det skulle rapporteres som bonus, en form for tillegg eller lignende i stedet. Løsningen blir å endre beskrivelse på lønnsarten (og levere erstatningsmelding dersom du ønsker å korrigere for denne perioden). 

En annen årsak kan være overtidsbetaling. Dersom du ved overtid rapporterer grunnlønn i en lønnsart (med beskrivelse timelønn) og kun overtidstillegget i en egen lønnsart (med beskrivelse overtid) må du huske å merke av for at det ikke skal rapporteres timer for overtidstillegget. 

For å unngå at det rapporteres timeantall for en lønnsart:

  • I Uni Økonomi V3 setter du på hake for «Rapporteres antall = 0» under Andre valg på lønnsarten for Overtidstillegg.
  • I Uni Economy setter du på hake for «Antall 0 til A-melding» under Innstillinger-fliken på lønnsarten. 


Dette kan også komme i perioder med etterbetaling, dersom du rapporterer i samme lønnsart som timelønnen opprinnelig ble rapportert i. 

Du bør ha en egen lønnsart for etterbetaling, der det er kryss for at du ikke skal rapportere timer. 

  • I Uni Economy er det en egen utvidelse som håndterer dette med timer. Du finner Etterbetaling i markedsplassen. 
  • Etterbetalingsfunksjonen Uni Økonomi V3 håndterer ikke antall for timelønnsarter. Funksjonen kan likevel benyttes for å finne beløp, og så kan det føres over til en lønnsart som ikke rapporterer timer.


For høy timelønn

Dersom satsen på rapporter timelønn er over 10 000 så vil du få utslag på forretningsregel 505 (MAGNET_EDAG-505). Det A-ordningen gjør er å dele sum innberettet timelønn på sum antall timer for hver enkelt ansatt på en a-meldingsperiode. Dersom de da får en sats på over 10 000, så gir kontrollen utslag med denne teksten: «Forholdet mellom timelønn og antall timer er ulogisk»

Dersom du får denne meldingen, bør du kontrollere om det er korrekt med over 10 000 i sats per time for den ansatte.

Dersom det ikke er korrekt, er årsaken sannsynligvis at du rapporterer feil på en eller flere lønnsarter. Altså at du har beskrivelse timelønn, men det skal rapporteres som noe annet. Det kan være det skulle rapporteres som bonus, en form for tillegg eller lignende i stedet. Løsningen blir å endre beskrivelse på lønnsarten (og levere erstatningsmelding dersom du ønsker å korrigere for denne perioden). Eller å opprette en ny lønnsart, og benytte den når du kjører lønn videre. Husk at fastlønn, bonus o.l. har sine egne beskrivelser, som ikke skal rapporteres som timelønn.


Ulogisk stillingsprosent

Dersom du har oppgitt feil i stillingsprosent-feltet på arbeidsforholdet/stillingen, så vil du få utslag på forretningsregel 503 (MAGNET_EDAG-503). Teksten er «Ulogisk stillingsprosent», og kommer dersom du har oppgitt mindre enn 0, eller over 100 i feltet for stillingsprosent.

Dersom du får denne meldingen, bør du korrigere stillingsprosenten, slik at det blir korrekt fra neste periode.

  • I Uni Økonomi V3 oppgir du stillingsprosenten i feltet Stillingsprosent under Stillinger på Ansatt. (Husk å korrigere den riktige stillingen, dersom den ansatte har flere aktive stillinger).
  • I Uni Economy oppgir du Stillingsprosent i feltet Stillingsprosent på Arbeidsforhold inne på den ansatte. Du kommer inn på detaljene på arbeidsforholdet ved å klikke på arbeidsforholdsid-en, eller ved å trykke «…» og velge Vis detaljer.. Husk å korrigere det riktige arbeidsforholdet, dersom den ansatte har flere aktive arbeidsforhold).


Vi håper denne informasjonen kan være nyttig for deg, skulle du få utslag på en av disse nye kontrollene A-ordningen har innført.


Vår ekspert:


Magrit Giljarhus er kundekonsulent i Uni Micro. Hun vil med jevne mellomrom komme med gode tips til regnskapsførere og deg som fakturerer. Magrit er en av kursholderne i årsavslutningskurset. Se også

Uni Micro søker flere flinke folk – er du den vi er på jakt etter?

Historien om Uni Micro er et ekte eventyr. Fra én manns visjon om å lage et regnskapsprogram som ville forenkle hverdagen til norske bedrifter, til å bli en ledende og anerkjent leverandør av flere nyskapende og skybaserte økonomisystemer – nå kan du bli en del av dette eventyret. 

Jeg ser ingen grunn til å bytte når alt fungerer så bra

En av våre mest trofaste kunder er Vossasylv Jakob Rongve AS, og siden forrige årtusen har de brukt ulike økonomiprogrammer fra Uni Micro. Da behovet for nettbutikk meldte seg, var det derfor naturlig at de tok kontakt med oss. Men er de fornøyd med det de har fått? Og hva sier forhandlere og privatkunder om Uni Nettbutikk?

Er du nyutdannet og søker jobb? Følg @uni.aurora på Instagram!

Som student eller nyutdannet – synes du det er vanskelig å vite hvordan livet er på en arbeidsplass? Føler du at jobbintervjuer og nettsider ikke gir deg svarene du leter etter? Det har Uni Micro gjort noe med, og startet @uni.aurora på Instagram.