Skal vi bli et vinnende lag sammen?

07.12.2018

For en bedrift som oss så er det spennende å se den positive utviklingen i mange av nettbutikkene våre, omsetningen har steget mye. Oppgangen til nå for desember er på over 30 % i våre nettbutikker. Slike ting kommer ikke av seg selv, vi får selvfølgelig også flere kunder, vi ser en klar tendens til at de som forbereder seg og har lagt en plan for hvordan de skal bruke disse dagene, lykkes. 


I året som har gått har vi gjort noen store løft, forbedringer som kanskje ikke merkes så godt i hverdagen til kundene våre. Vi har brukt svært mye ressurser på å tilpasse oss GDPR, i tillegg har vi innført et nytt overvåkningssystem som skal gjøre oss i stand til oppdage feil på et tidligere tidspunkt. Alle våre nettbutikker og nettsider er nå overvåket og i tillegg har vi innført en teknisk vaktordning som gjør at vi skal kunne respondere raskere om noe skulle skje. Heldigvis er det veldig sjeldent nede tid.


I tillegg så har de nye rutinene rundt kundeservicen vår blitt mer og mer innarbeidet. Dette betyr at alle kunder skal få en tilbakemelding samme dag. Vi ønsker å bli enda bedre på denne biten, der vi informerer på forhånd og i etterkant av oppdateringer og nede tid på våre systemer. Vi håper at vi i løpet av 2019 også skal kunne klare å ha samme responstid på salgshenvendelser og kunde forespørsler om oppdrag.


På en måte så er vi et lag sammen med kundene våre. Vi jobber hver dag for å forbedre våre systemer og tjenester i en bransje som utvikler seg fort.


Du fortjener ikke å være med på et bedre lag enn det du bidrar til selv

Dette er et sitat av Marit Breivik, hva kan vi legge i det og lære av det? For meg så betyr det at vi internt må jobbe med en indre stolthet av de vi driver med. Vi må tørre å fremsnakke oss selv å faktisk se at vi er i ferd med å bli en ledende leverandør av netthandelsløsninger i Norge. I tillegg så har jeg stor tro på at den interne stoltheten også vi virke positivt for dere som kunder. Dere som kunder er også med på vårt lag? Hvordan kan vi sammen bidra til at 2019 blir enda bedre?
Svarene på alt dette har jeg ikke, men at dette er perspektiver som blir viktig i det vi prioriterer av utviklingsarbeid fremover er selvsagt.

Vi bruker det meste av ressurser i vårt selskap på å drifte, vedlikeholde og videreutvikle våre systemer. I fremtiden har jeg et sterkt ønske om at vi skal klare å bruke enda mer ressurser på å videreutvikle. Internt gjør vi dette gjennom å dele opp utviklingsarbeidet i to team. Et team er kalt Kvitholmen og et team er kalt Atlantic Road. Kvitholmen er et fyr ute ved Hustadvika som viser skipstrafikken på et av Norges absolutt farligste havstykker, de utviklerne som jobber i dette teamet skal i hovedsak konsentrere seg om drift og feilretting i våre systemer. Atlanterhavsveien, eller team Atlantic Road, er en fantastisk lokal veistrekning ute ved Hustadvika. Det er et av de mest imponerende byggverker av mennesker, skapt av noen som så muligheter og hadde fremtidsvisjoner. På samme måte skal de som jobber i dette teamet se fremover og tenke innovativt, skape fremtidsløsninger for det laget vi utgjør sammen med våre kunder.

2018-12-07_14-27-05.jpg

I fremtidsperspektivet til samfunnet vårt så går vi mot en periode der vi skal bli færre arbeidstakere i forhold til de som trenger hjelp og bistand fra samfunnet. Hvordan skal vi løse dette?
Jeg har sterk tro på at AI og enda mer automatisering er nøkkelen for å lykkes. Få bort flest mulig manuelle oppgaver i samfunnet, de varme hendene trenger vi andre plasser i samfunnet vårt. Jeg blir derfor provosert over at folk skal boikotte automatiserte kasser i butikken osv.

Vi må ta innover oss endringene i samfunnet og utnytte de trendene til vår fordel og i en ønsket retning. 
Hva er motsetningen mellom netthandel og sentrumsutvikling?
De er helt klart åpenbare, men smart telefon, nettbrett og andre digitale dingser er kommer for å bli. Søkemotorene bli stadig bedre, og folk har tatt det i bruk! Kjøpsprosessen starter der!

Du er faktisk ikke tilstede i det første møte med de nye kundene dine!

De ser på nettsiden eller facebook siden din før de tar kontakt eller kommer i butikken din for å vurdere dine varer og tjenester. Tenk på det! Skal man lykkes uansett om man har en lokal butikk eller ren virtuell nettbutikk så må man være tilstede på digitale flater. Vi må ta inn over oss det faktum og utnytte det til vår fordel!

Ha en riktig god julefeiring og nyttår når den tid kommer – huske å våge å være stolt av det dere får til og det vi får til sammen!


Jan Arve Dyrnes, Daglig leder i Uni Micro Web


Se også

Vi vil bygge en løsning som gir merverdi for kunden

På fritiden snekrer produkteier i SoftRig, Kenneth Berg Nysveen (29), gjerne anneks på hytta. På jobb sørger han for å snekre de beste løsningene for sluttbrukerne.

– Hjelp oss med navnet og vinn 25 000 kr!

Uni Micro utlyser en solid premie til den som klekker ut navnet på vår nye portal for regnskapsbyråer.

Pulsen av Uni Micro i Oslo

I forkant av byråkonferansen i september tok vi en prat med flere av Uni Micro sine ansatte. Denne lille føljetongen valgte vi å kalle «Pulsen av Uni Micro». Her er en av disse. Vi møter Lars-Erik Andersen som jobber som systemkonsulent og har lang fartstid med Uni Økonomi V3 og vårt contracting system.