Regnskap blir ikke raskere og enklere enn dette

26.05.2021

Alt dette kan Anders Becher Teigen svare på. Han er teamleder på kompetansesenteret i Uni Micro, altså avdelingen som jobber med plattformløsningen SoftRig. Det innebærer at han er sjef for konsulentgjengen som samarbeider med bankene SpareBank 1 og DNB. Men – hva er SoftRig?

– Dette er en fleksibel økonomiplattform utviklet av Uni Micro, som gir en enklere regnskapshverdag for deg og bedriften din. SoftRig har et åpent API, og man kan bygge egne løsninger basert på våre kjernemoduler eller integrere mot applikasjoner som Uni Economy og DNB Regnskap

Likheten mellom disse to er med andre ord at begge bruker samme plattform, nemlig SoftRig. 

– Det er rett og slett samme program, samme applikasjon og samme kode. DNB Regnskap har satt sitt visuelle uttrykk på, eller hode, og gir deg mulighet til å velge de pakkene du trenger. Dette er spesielt nyttig for deg som gjør hele eller deler av regnskapet selv, men ikke kjenner regnskapsuttrykk, lover og regler så godt fra før. 


Godt samarbeid med DNB

Vår mann har vært bindeleddet mellom produktavdelingen i DNB og utviklingsavdelingen i Uni Micro i implementeringen av SoftRig, og han forteller hvordan det hele startet. 

– Da vi satt i gang jobben med DNB hadde jeg vært involvert i utrullingen av løsningen til SpareBank 1 som er i gang med Bank + Regnskap. Derfor var jeg allerede godt kjent med konseptet. 

Siden SoftRig-plattformen er fleksibel, fikk de systemet raskt inn i DNB-drakten.

– Deretter begynte jobben min med DNB sin produktavdeling. Den gikk i stor grad ut på å forklare og gi opplæring i SoftRig og funksjonene som allerede var der. Da vi hadde skapt en god forståelse for hva systemet var kapabelt til, begynte brukertesting av eksisterende og nye funksjoner. Vi lagde også tekniske løsninger i SoftRig basert på ønsker fra DNB. 

Arbeidet som ble gjort gikk i stor grad på forbedring av sluttbrukeropplevelsen. Basert på kunnskapene DNB har om kundeflyt og forståelsen Anders har for mulighetene SoftRig byr på, fant de gode og effektive løsninger sammen. 

– Det geniale med dette er at endringer man gjør implementeres i den felles Softrig-koden. Du kan velge hvilke funksjoner du vil benytte deg av mot dine kunder og din målgruppe. 


Geir Øiestad i DNB bekrefter at de setter stor pris på partnerskapet.

– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Uni Micro. SoftRig-plattformen gir stor fleksibilitet og stordriftsfordeler som er viktig når et system skal leveres under flere merkevarer. Anders og teamet hans har jobbet tett med oss, og til tider vært en del av DNB-teamet. Uni Micro er veldig profesjonelle, har god regnskapsforståelse, og utvikler raskt og effektivt. Det er noe vi i en stor organisasjon som DNB, med lange verdikjeder, virkelig setter pris på.


Får skryt fra SoftRig-brukerne

Nå er DNB oppe og står trygt på SoftRig-plattformen. Etter det Anders kjenner til, får alle nye kunder tilbud om bruke den integrerte regnskapsløsningen i banken. Men tro ikke at han og teamet kan lene seg tilbake, klappe seg selv på skulderen og slappe av. 

– Arbeidet fortsetter med å videreutvikle programmene med nye funksjoner og forbedringer, og bistand til daglig drift i form av support fra teamet. Vi har også support på SpareBank 1 sin løsning, og her har jeg det overordnede ansvaret. 

Alt i alt betyr dette at Uni Micro har svært gode synergieffekter på tvers av økonomisystemet – fra Uni Economy og plattformen SoftRig, til løsningene de leverer til DNB og SpareBank 1. 

– Hver dag jobber vi med tilbakemelding fra brukerne, og basert på det finner vi løsninger for å skape enda bedre brukeropplevelser. Vi er i en kontinuerlig prosess, og det utvikles stadig nye funksjoner. 

– Hva sier DNB om SoftRig?

– De er veldig fornøyde med det SoftRig er – en grunnleggende plattform med kjernemodulene salg, regnskap, lønn og timeføring som Uni Micro har over 30 års erfaring med å levere. Så kommer de med sine innspill, slik at kundene får den sluttbrukeropplevelsen DNB er gode på å levere. 

Kundene setter også pris på å bruke SoftRig-plattformen til å gjøre mange av de enklere delene av regnskapet sitt. Det gjelder spesielt det som ikke krever regnskapsutdannelse får å få til, men som likevel må gjøres.

– Dette kan være å levere kvitteringer, registrere og betale regninger, fakturere, kjøre lønn og registrere timer. Stort sett er jo dette daglige ledere som vil følge med på regnskapstallene “live”, og se utviklingen i prosjektene og bedriften sin. Med en fullintegrert bankmodul får du en totaloversikt på tingenes tilstand.

Og siden du enkelt kan gjøre det i SoftRig-applikasjonen, vil det kutte regnskapskostnadene dine drastisk. 

– Både Uni Micro og DNB er klar over at regnskap er et fag, og at vi ikke kan løse alt gjennom å lage et system for det. Vi trenger også menneskelig kompetanse. I løsningen kan kundene derfor enten knytte til seg eller chatte med regnskapsførere som sitter på fagsupport. 


En enklere hverdag

Det kommer stadig nye kunder til både DNB Regnskap, Bank + Regnskap og Uni Economy. Men hvis vi ser fem år frem i tid – hvor mange tror Anders kommer til å bruke denne plattformløsningen?

– Det er vanskelig å si, men det er i hvert fall et økosystem vi satser videre på og jeg regner derfor med at antallet kunder vil øke. Veldig mange vil på et eller annet nivå aktivt bruke SoftRig og lignende bransjeløsninger, og de vil komme både fra banker og via regnskapsbyråer. 

Han har også noen tanker om hvilke kunder og markeder som er de neste til å ta i bruk SoftRig.

– På kort sikt tenker jeg at det vil komme bransjeløsninger som integrerer seg mot eksisterende regnskapsapplikasjoner som DNB Regnskap og Uni Economy for å strømlinjeforme butikkdatasystemer, nettbutikker og lignende. På lang sikt tenker jeg at de som bruker store og tunge systemer og regnskapsprogrammer i dag, etter hvert vil komme seg over på nyere og mer brukervennlig teknologi som SoftRig-plattformen.

Uansett kort eller langt sikt – som kunde kan du plukke de kjernemodulene du trenger som allerede ligger i SoftRig. Du kan integrere deg mot eller bygge på, og med åpent API kan det tilpasses til å være akkurat det systemet du ønsker. 

Dette betyr at SoftRig er noe alle bedrifter burde prøve, rett og slett fordi det vil gi deg en enklere regnskapshverdag – både i dag og i fremtiden.

– Definitivt! Spesielt nye bedrifter som skal i gang med et regnskapsprogram bør absolutt sjekke løsningen Uni Micro tilbyr. Det kan du gjøre via regnskapsbyråer, hos Uni Micro eller direkte i DNB regnskap. Se også

Uni Micro søker flere flinke folk – er du den vi er på jakt etter?

Historien om Uni Micro er et ekte eventyr. Fra én manns visjon om å lage et regnskapsprogram som ville forenkle hverdagen til norske bedrifter, til å bli en ledende og anerkjent leverandør av flere nyskapende og skybaserte økonomisystemer – nå kan du bli en del av dette eventyret. 

Jeg ser ingen grunn til å bytte når alt fungerer så bra

En av våre mest trofaste kunder er Vossasylv Jakob Rongve AS, og siden forrige årtusen har de brukt ulike økonomiprogrammer fra Uni Micro. Da behovet for nettbutikk meldte seg, var det derfor naturlig at de tok kontakt med oss. Men er de fornøyd med det de har fått? Og hva sier forhandlere og privatkunder om Uni Nettbutikk?

Er du nyutdannet og søker jobb? Følg @uni.aurora på Instagram!

Som student eller nyutdannet – synes du det er vanskelig å vite hvordan livet er på en arbeidsplass? Føler du at jobbintervjuer og nettsider ikke gir deg svarene du leter etter? Det har Uni Micro gjort noe med, og startet @uni.aurora på Instagram.