Nytt år, nytt regnskap, nye frister, ny A-ordning, ny MVA-melding – og andre nyheter

15.02.2022

Uansett hvilken type selskap du driver, er det mange plikter å forholde seg til. I år er intet unntak, og som vanlig er det justeringer i hva som skal rapporteres til myndighetene.

Vår eksperter: 


For å gjøre det enklere for deg har vi samlet to av våre flinkeste hoder til å hjelpe deg – Magrit Giljarhus og Solveig Leirvåg. Begge er kundekonsulenter hos Uni Micro, og Solveig er i tillegg autorisert regnskapsfører. Her er du med andre ord i de beste hender.  


A-ordningen

A-ordningen har innført endringer og nyheter som gjelder fra og med a-melding for januar 2022. Frist for levering var 7. februar 2022. I Uni Økonomi V3 er versjon 3.70.22 klargjort for dette.

Skatteetaten har i år også noen endringer i forretningsreglene. De er kort gjengitt under her, og du kan lese mer utfyllende hos Skatteetaten.  

 • Fra 2022 skal kostgodtgjørelse for overnatting for langtransportsjåfør i utlandet rapporteres i en egen inntektsbeskrivelse. 
 • Dersom det er rapportert over 300 timer på en person for samme kalendermåned, får du retningslinje ved levering av a-melding og må rette hvis det er feil. Feilmeldingen er Magnet_edag-504.
 • Dersom forholdet mellom timelønn og antall timer er ulogisk for perioden, får du retningslinje med melding Magnet_edag-505. Dette er i de tilfeller det er rapportert timelønn og antall timer som gir en timelønnssats på over 10.000 kroner. Satsen for en inntektsmottaker er normalt lavere, og dette må rettes hvis det er feil. 
 • Du vil også få retningslinje dersom du har rapportert en stillingsprosent som er ulogisk. Den må være større enn 0 og lavere enn 100. Her vil feilmeldingen vise Magnet_edag-503.
 • Dersom informasjonen i a-meldingen ikke stemmer med informasjonen i Brønnøysundregistrene/Enhetsregisteret, blir a-meldingen avvist. Den gir feilmelding Magnet_edag-501, og må rettes. 


Ny MVA-melding

Fra 2022 skal du levere MVA-meldingen for alminnelig næring og primærnæring i en ny rapporteringsløsning. Uni Økonomi V3 vil ha dette på plass i løpet av kort tid.  Bokføringsmessig er det som før, det er kun endring i levering. 

Du kan lese mer om den nye MVA-meldingen hos Skatteetaten.


OTP – pensjon fra første krone, prøveperiode første halvår 2022

I år innføres pensjon fra første krone for alle arbeidstakere med innskuddspensjon. Lovendringen har to konsekvenser: Innskuddet per ansatt øker for mange bedrifter, og flere ansatte får pensjon.

Dette er selvfølgelig gode nyheter for arbeidstakere som får mer i pensjon, men det påvirker også bedriften din økonomisk.

Hva betyr endringene for dere?

Pensjon fra første krone treffer bedrifter ulikt, og er avhengig av nåværende pensjonsavtale:

 1. Alle som har ansatte i alderen 13 til 20 år, sesongarbeidere og ansatte i stillinger under 20 prosent, må fra nå av betale minst 2 prosent av lønn opp til 12 G – altså folketrygdens grunnbeløp.
 2. Bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjon (OTP), betaler i dag 2 prosent på det som er over 1 G. Disse må betale pensjon fra første krone. Dette utgjør per år litt over 2000 kroner ekstra per ansatt i 100 prosent stilling.

Lovendringen gjelder fra 1. januar 2022, men bedriftene får en overgangsperiode fram til 30. juni 2022 med å tilpasse pensjonsordningen sin. 

NB! Denne lovendringen gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende. 


Sjekkliste til årsoppgjøret

Årsregnskapet må sendes senest 31. juli 2022 for å unngå forsinkelsesgebyr. I tillegg til alt nytt som skal rapporteres, må du huske å vedlikeholde alle opplysningene. 

Vi har derfor satt opp en liten huskeliste til deg: 

 • Er all lønn innberettet?
 • Er alle naturalytelser innberettet, som telefon, aksjer, rentefordel på lån etc.?
 • Er kasseoppgjør 31. desember 2021 talt opp og attestert av den som tar kasseoppgjøret?
 • Er det utarbeidet en kontantbeholdning, og er det oversikt på gavekort og tilgodelapper?
 • Er varelageret talt og verdivurdert?
 • Har bedriften utført, men ikke fakturert arbeid?
 • Er tap på fordringer vurdert og dokumentert?
 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester?
 • Er firmabiler innberettet med riktig listepris? 
 • Er det leide/leasede driftsmidler?
 • Har det vært kjøp og salg av driftsmidler?
 • Er det foretatt andre verdivurderinger i balansen, og er det dokumentasjon på dette?

Vi ønsker deg lykke til med nytt regnskapsår!


FAKTABOKS

AS og Enkeltpersonforetak – generelle frister for 2022

Alle datoene er hentet fra nettsidene til Skatteetaten. Husk at for alle innleveringer gjelder at dersom datoen havner på en lørdag, søndag eller helligdag, har du frist til første virkedag etter. 

Innlevering av A-melding 

Senest den 5. i hver måned

Innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november

Innlevering av Aksjonærregisteroppgaven (AS)

31. januar

Innlevering og betaling av MVA

10. februar, 10. april, 10. juni, 31. august, 10. oktober og 10. desember

Frist for å søke om årlig innlevering av MVA-meldingen

1. februar

Årlig innlevering av MVA-melding

10. mars

Innbetaling av forskuddsskatt (AS)

15. februar og 15. april

Innbetaling av forskuddsskatt (ENK)

15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember

Levering av skattemelding og næringsoppgave

31. mai

Generalforsamling og godkjenning av årsregnskapet (AS)

30. juni

Signere og datere årsregnskapet (ENK)

30. juni

Levering av årsregnskap 

31. juli

  


Se også

Deloitte Advokatfirma og Regnskap Norge klare for byråkonferansen

27. og 28. september er det klart for årets byråkonferanse på Gardermoen. – Vi styrker det faglige opplegget på dag 2, røper Christian Smith (33), CFO i Uni Micro.


Meld deg på Uni Micros påskenøtter i dag!

Nå kan du, ved å følge lenken i videoen, melde deg på Uni Micros påskenøtter.  Du mottar nyhetsbrev fra oss 2. april som er startskuddet for konkurransen. Hver dag gjennom hele påsken kommer det en ny video med en påskenøtt. Ved å sende inn løsningsforslag, er du daglig med i trekningen om flotte premier. Klarer du i tillegg å sende inn løsningsordet på rebusen 10. april, er du med i treningen av hovedpremien. Spre gjerne budskapet videre og lykke til!  

Bergen Marine har fått bedre flyt med Autobank fra Uni Økonomi V3

– Vi hang litt igjen i permhverdagen og ønsket å bli litt mer effektiv, sier regnskapsansvarlig Beate Totland i Bergen Marine AS.