Norskutviklet økonomisystem er blant de mest innovative på markedet.

28.04.2021

– Jeg har vært veldig tro mot faget forretnings- og ERP-systemer i en mannsalder, og har fulgt med i utviklingen siden dette ble et begrep tidlig på 1990-tallet, innleder Bo. 

Vi har tatt en prat med eksperten om ERP, banker, åpent API, konsumering, fremtiden – og en mulig vei for SoftRig og Uni Micro ut i verden. 


Headless ERP og SoftRig

Et av de mest sentrale kjerneområdene til et moderne ERP-system er innen økonomi. Fra å være et lukket system der man registrerte økonomiske transaksjoner, ser vi i dag en dreining mot økt automatisering og sofistikert styring av pengestrømmene mellom kunde, leverandør og bank. Det er innen dette feltet vi har sett en betydelig grad av innovasjon som gjør Norge til en ledende leverandør. 

To gode eksempler som underbygger denne tesen er DNB og SpareBank 1, som begge benytter SoftRig-plattformen fra Uni Micro til å lansere sine egne regnskapssystemer. Bo kaller det en gamechanger.

– Dette er veldig interessant, og med SoftRig bygger Uni Micro sine egne løsninger innen Headless ERP. Begrepet “Headless” er forholdsvis nytt, og benyttes som en betegnelse på en viktig egenskap ved et forretningssystem. Uni Micro, er slik jeg vurderer det, den første aktøren som har bygget et ERP-system som fortjener betegnelsen Headless. Det står det respekt av.  

Kort fortalt innebærer Headless ERP at selskaper som Uni Micro utvikler en plattform, som tredjepartsutviklere og andre kan bygge sin bransjeløsning på – eller “hode”, om du vil.

– En av forklaringene på at Uni Micro har lykkes, er at SoftRig er blant de nyeste plattformene på det norske markedet. Da de startet utviklingen i 2015 klarte de på en fin måte å kapitalisere på de teknologiske mulighetene som fantes, og de nye designprinsippene som hadde vokst frem innen faget Software-as-a-Service (SaaS).


Konsumering og åpent API

At det kan lages skreddersydde bransjeløsninger gjør at de som benytter seg av SoftRig selv kan konsumere kapasitetene i plattformen via åpne API-er. Eller som Bo ganske enkelt sier: Utnytte plattformens funksjonelle egenskaper basert på egne behov. Kall det gjerne en moderne form for skreddersøm. 

– Jeg ser på SoftRig som en Blackbox som både mennesker og andre systemer kan konsumere tjenester fra API-laget. Det er nettopp dette som kjennetegner en moderne arkitektur. Man kan bygge sine egne varianter av SoftRig og kalle sluttproduktet hva man vil, og dermed bygge sin egen merkevare. Det blir en form for branding i ulike bransjesettinger. 

Bo forteller videre at dette er en moderne måte å tenke systemutvikling på, og derfor har ligget som et arkitekturpremiss fra første kodelinje. 

– Jeg sier ofte at SoftRig er den ultimate API-løsningen – nær sagt alle kapasiteter er tilgjengeliggjort via API-er. Det skaper nye og interessante muligheter, så jeg er imponert over tenkningen og utviklingen som ligger bak. 

Han understreker at noe av det han opplever som det aller viktigste å evaluere og sette søkelyset på når du skal kjøpe en økonomiløsning, eller ERP-system, er integrasjonskapasiteten. Åpne og veldokumenterte API-er er en kritisk suksessfaktor for å vinne frem i et svært konkurranseutsatt marked.

– Kort oppsummert handler det om rikheten i API-laget, og hvor tilgjengelig det er for andre som vil skape sin unike og personlige utnyttelse av SoftRigs kapasiteter. Om integrasjon har vært viktig tidligere er det i dag helt avgjørende, og der har Uni Micro tenkt helt riktig. Som skolelærer gir jeg en strøken A for løsningen når det kommer til arkitektur og design.


Innovasjon og nytenking

Koblingene mellom systemleverandør og bank vil få positive konsekvenser for både kunder og ikke minst integrasjonspartnerne, fordi det skaper en ekstrem grad av innovasjon og nytenking. 

– Kundene kan vente seg mange spennende ting fremover. Det er stadig flere av bankens tjenester som eksponeres via økonomisystemet. Vi har bare sett begynnelsen, så følg med – at det kommer mer er helt sikkert, sier Bo. 

– Hva betyr det for dynamikken i markedet at bankene går såpass tungt inn i ERP-bransjen? 

– Det som er interessant nå er at det er så mye større fart, og tidslinjen fra en god idé oppstår til den blir realisert har blitt kortere. Smarte utviklere som bruker riktig teknologi kan komme til markedet med sofistikerte løsninger på kort tid. Det skaper en intern dynamikk og konkurransearena, som Uni Micro går rett inn i.

En faktor som også bidrar til denne utviklingen er at banken sitter på en viktig kapital, nemlig transaksjonshistorikken – kontobevegelsene. 

– Det er denne informasjonskapitalen vi vil ha direkte tilgang til via økonomisystemet. Sett på denne bakgrunn er det ikke så overraskende at bankene utvider sitt tjenestetilbud til også å omfatte programvare av typen ERP – i denne sammenhengen SoftRig.

At Uni Micro nå har en kobling til DNB og SpareBank 1, skaper ifølge Bo et attraktivt markedsgrunnlag. 

– Nettopp derfor er det interessant å gå inn i dette for både banker og kunder – det er vinn-vinn for begge parter. 


Konkurrenter og fremtiden

Bo mener at mye står og faller på det verktøyet man går inn i dette med, og at SoftRig har kapasiteter som gjør det videre utviklingsarbeidet spennende å følge med på. Samtidig er det en en åpenbart konkurransedyktig og moderne plattform.

– Mange systemleverandører engasjerer seg i dette, og at det blir en hard konkurranse er åpenbart. Med det sagt bør forutsetningene som ligger i SoftRig være gode.

I Norge har markedet i løpet av relativt kort tid fått mange nye ERP-leverandører, særlig innen SMB-segmentet, hvorav to av dem er nevnte DNB og Sparebank 1 med sine lanseringer av egne regnskapssystemer. Hva tenker Bo om denne utviklingen – vil det bli flere eller færre leverandører? 

– Jeg har alltid ment at nå har vi nok, for selv om vi har mange småbedrifter er vi jo et lite land. Det kommer nye løsningskonsepter regelmessig, og disse fødes ikke i store utviklingsmiljøer – de kommer som oftest fra små innovative selskaper.

– Hvilke løsninger tror du kommer i fremtiden?

– Det er jo vanskelig å spå, men hvis man ser på farten og innovasjonen i det som har skjedd de siste 2-3 årene og utviklingslinjene fremover virker det lovende. Det er bare å glede seg til det som kommer.


Pengestrøm og digitalisering

Sammensmeltingen mellom bank og ERP er ikke et helt særnorsk fenomen. Det er likevel et faktum at Norge og Norden ligger i forkant når det kommer til digitalisering av pengestrømmene. Vi er i en klar lederposisjon, sett opp mot andre land det er naturlig å sammenligne seg med. 

– Derfor er det ingen tvil om at norskutviklede økonomisystemer som for eksempel SoftRig har et fortrinn, spesielt når det gjelder SMB-markedet, forteller Bo.

Også resten av Europa vil etter hvert komme etter, men de nordiske landene står fremdeles i en særstilling. Årsakene til at vi har denne posisjonen er flere, men rent generelt kan vi si at Norge har opparbeidet en digital modenhet som er ganske høy. Vi er nysgjerrige på ny teknologi og ikke bare det: Vi er faktisk villige til å ta nye teknologier i bruk.

– Det som er det store spørsmålet er om noen av giga-aktørene som Google, Ali Baba, Amazon og Microsoft kan komme med noe tilsvarende som er banebrytende og gir sjokkbølger i markedet. Vi har ventet på det, men ikke sett noe til det ennå. 

Det kan likevel komme fortere enn du aner, for som Bo påpeker er markedet for digitalisering av pengestrømmer relativt stort – det er globalt.

– Som et resultat av dette er det stor internasjonal interesse for å bryte ned grensene mellom finansaktørene og programvareaktørene. Mange hevder med en viss rett at en bank er et teknologihus. 

I så måte er det jo naturlig å tenke stort. Vi avslutter derfor med å spørre Bo om Uni Micro kan ta SoftRig til utlandet – og gjøre suksess? 

– Det var et godt spørsmål! I prinsippet kan jeg ikke se hvorfor det ikke skulle være mulig. Én ting er å ha et godt produkt, noe annet er å ta det til markedet. Vi vet av erfaring at det det er en krevende reise. Men for å anlegge en optimistisk tone: SoftRig har et potensial som strekker seg utover norges grenser. Tro meg: Jeg skal følge med i utviklingen fremover. Med stor interesse!Se også

Uni Micro søker flere flinke folk – er du den vi er på jakt etter?

Historien om Uni Micro er et ekte eventyr. Fra én manns visjon om å lage et regnskapsprogram som ville forenkle hverdagen til norske bedrifter, til å bli en ledende og anerkjent leverandør av flere nyskapende og skybaserte økonomisystemer – nå kan du bli en del av dette eventyret. 

Jeg ser ingen grunn til å bytte når alt fungerer så bra

En av våre mest trofaste kunder er Vossasylv Jakob Rongve AS, og siden forrige årtusen har de brukt ulike økonomiprogrammer fra Uni Micro. Da behovet for nettbutikk meldte seg, var det derfor naturlig at de tok kontakt med oss. Men er de fornøyd med det de har fått? Og hva sier forhandlere og privatkunder om Uni Nettbutikk?

Er du nyutdannet og søker jobb? Følg @uni.aurora på Instagram!

Som student eller nyutdannet – synes du det er vanskelig å vite hvordan livet er på en arbeidsplass? Føler du at jobbintervjuer og nettsider ikke gir deg svarene du leter etter? Det har Uni Micro gjort noe med, og startet @uni.aurora på Instagram.