Merker økt antall henvendelser om permitteringer

18.03.2020

- Det er en del henvendelser rundt dette med registrering av permitteringer, sier kundekonsulent Magrit Giljarhus i Uni Micro. Hun har jobbet på kundesenteret til Uni Micro i 15 år.

- Det er en spesiell situasjon. Tidligere har vi knapt hatt noen spørsmål rundt dette, informerer hun. 

Giljarhus viser til en artikkel som er tilgjengelig i nyhetsbrevene til Uni Økonomi V3 og Uni Economy. Artikkelen beskriver håndteringen av permitteringer i lønnssystemene.

- Det ligger gode hjelpeartikler og filmer rundt dette emnet ute. Mye kan løses ved å ta en kikk der, men alle er også hjertelig velkommen til å kontakte oss via e-post eller telefon dersom de lurer på noe vedrørende dette. Husk bare at det vi har kompetanse på er hvordan du kan registrere dette inn i a-meldingen/lønnsmodulen. Ellers må vi som regel referere til Nav.

Er det krav til egen lønnsart?

Et spørsmål som går igjen er om det er et krav til bruk av egne lønnsarter når du utbetaler lønn til permitterte ansatte. Dette er ikke nødvendig, sier Giljarhus.

- Det er ikke et krav i forhold til A-meldingen at lønn til permitterte ansatte er ført på egen lønnsart. Det er kun for egen del dersom en vil føre det på en egen konto i regnskapet, eller finne det igjen på et eget lønnsartnummer, forteller hun. Det det er krav til er at du registrerer inn permitteringen inne på Registrere permisjoner, slik at det blir rapportert i a-meldingen.

Med lønn som fagfelt i Uni Micro har Giljarhus god erfaring med å sette seg raskt inn i nye lover og regler, også i dette tilfellet.

 

- NAV har en ganske god side der det står hvordan du skal håndtere permitteringer som arbeidsgiver. De viktigste tingene er at en utbetaler det en er pliktig, varsle de ansatte om permitteringen, registrere permitteringen i systemet som rapporterer via A-meldingen og gir arbeidstakerene et bevis på at de er permitterte som de kan bruke når de skal dokumenterer dette ovenfor NAV, sier hun. 

Les informasjon fra NAV her: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

 

Fra 12% til 8%

Det er også skissert en justering av prosentsatsen for mva lav sats. Denne er foreslått nedjustert fra 12% til 8%. Uni Micro vil tilpasse systemet og komme med løsninger rundt dette når det blir endelig vedtatt.

- Så snart vi får mer informasjon vil vi gjøre nødvendige tilpasninger og komme med oppdatert informasjon rundt dette, sier Giljarhus. Det er ikke endelig vedtatt eller kommet informasjon fra myndighetene rundt hvordan dette skal gjennomføres enda. 

 

Magrit Giljarhus kommer også med et par gode råd som vil være veldig nyttig dersom en er usikker på lover og regler.

- Ta kontakt med din regnskapsfører eller revisor om det er noe du lurer på. De er flinke på dette og er en god støttespiller som kan komme med gode råd i en vanskelig situasjon. I tillegg vil jeg anbefale å benytte oppslagstjenester som Infotjenester eller Sticos som er eksperter på lønn og arbeidsrett, avslutter hun. 

 f

Hvordan registrere permitteringer

Uni Economy: https://support.unimicro.no/hvordan-registrere-permisjon-og-permitteringer

Uni Økonomi V3:https://support.unimicro.no/aktuelt/rapportering-av-permitteringer-i-a-melding

 

Hvordan vi håndterer mva-endringene

Uni Economy: https://support.unimicro.no/endring-av-mva.-fra-12-til-8

Uni Økonomi V3: https://support.unimicro.no/aktuelt/endring-av-lav-mva-sats-til-8-forelopig-informasjon


Se også

Koronaansatt

For oss litt mer erfarne deltagere i arbeidslivet er det vanskelig å se for seg å begynne på et helt nytt arbeidssted uten å kunne møte nye kollegaer, utenom gjennom en skjerm. Det har altså disse fire opplevd, uten at det på noen som helst måte har tatt motivasjonen fra dem. 

Svømmetreneren som ble administrerende direktør. Nå skal han lede selskapet til nye høyder.

Da Kjartan Solvi fikk sin første datter i 2006 bestemte han seg for at nok var nok. Karrieren som svømmetrener krevde for mange reisedøgn, og så hadde han jo faktisk en utdannelse som siviløkonom fra NHH i bagasjen.

Savner du klasseromskursene våre i Uni Økonomi V3?

Kanskje kan dette være løsningen for deg. Vi har laget e-læringskurs hvor du kan kjøpe hele kurset, eller deler av det.