Hva bør du velge: ENK eller AS?

10.01.2023

Enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS)? Det er det store spørsmålet for mange gründere. Her er en liten guide.

– Det er så store individuelle forskjeller, så du vet gjerne ikke hvilket råd du skal gi før du sitter der med kunden. Sånn sett kan det være greit å snakke med en regnskapsfører før du starter opp, er det første rådet business analyst Tor Magnus Fjetland i Uni Micro gir til kommende gründere.

Han jobber i utviklingsteamet på regnskap i Uni Micro, med base i Bergen. Og med nesten 20 års regnskapserfaring fra byrå har Fjetland sett mange dilemmaer bedriftseiere står i. Blant annet valget mellom ENK og AS.


tor_magnus.png

Tor Magnus Fjetland


Avklar risikoen i bedriften

Det er mange hensyn å ta når man skal velge. Både risiko og ansvar, rettigheter og plikter samt skatteplanlegging er stikkord. Fjetland mener det aller viktigste spørsmålet er hvor mye risiko som er forbundet med driften i det nye selskapet. Enkeltpersonforetak gir stor frihet, men også risiko hvis man drar på seg gjeld.

– Den største forskjellen mellom ENK og AS ser man gjerne i forbindelse med risikovurdering og private eiendeler hos innehaver. Hvis den planlagte driften har veldig høy risiko, vil jeg nok gjerne anbefale kunden å velge AS framfor enkeltpersonforetak. Men dersom man har mindre risiko, ønsker å drive alene, ikke har ansatte og vil drive enkelt, er enkeltpersonforetak en grei start. Dette kan man heller omdanne til AS etter hvert om aktiviteten eller virksomheten øker i omfang, sier Fjetland.

Nederst i artikkelen er noen råd til deg som eventuelt skal bytte fra ENK til AS.


Store verdier = AS

Om du skal investere mye penger i maskiner, utstyr eller varelager, kan dette være en god grunn til å velge AS.

– Hvis du driver med noe som ikke er fruktbart, og setter deg i en gjeldsposisjon fordi du ikke tjener nok i forhold til utgiftene i selskapet, er det du privat som blir stilt ansvarlig for å betale ned gjelden i et enkeltpersonforetak. Det betyr at Skatteetaten kan ta pant i hus og private eiendeler, advarer Fjetland.

Oppsummert så langt: Lav risiko og enkel drift kan være et godt utgangspunkt for å starte enkeltpersonforetak, mens høyere risiko og mer komplisert drift ofte peker mot aksjeselskap.


AS gir rettigheter og plikter

Men hva om du er alene og skal drive et forholdsvis risikofritt firma uten de store investeringene: Er det ikke da alltid best å velge ENK?

– Det er både fordeler og ulemper med begge organisasjonsformer. Det beste med AS er at du kan være ansatt i eget selskap, ta ut lønn og har de samme sosiale rettighetene som andre ansatte uten å måtte tegne egen forsikring, sier Fjetland.

Så lenge du tar ut lønn i eget AS, opparbeider du rettigheter til f.eks. sykelønn, dagpenger under arbeidsledighet, uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing. Ulempen er imidlertid at inngangsbilletten for mange er høy.

– Du skaper en personlig trygghet, men det er et krav om å starte med en viss kapital. Og det er ikke alle som har 30 000 kroner å starte med, så da blir det å opprette enkeltpersonforetak en enklere inngangsbillett til å drive eget firma, sier Fjetland, og gjentar rådet om å søke hjelp før man bestemmer seg:

– Det finnes ingen fasitsvar på dette, så derfor kan det være lurt å rådføre seg med for eksempel regnskapsfører før man tar valget av organisasjonsform.


Gratis å starte ENK

Det er gratis å opprette et ENK, men om du skal drive butikk med videresalg av varer, ha mer enn fem ansatte eller trenger å beskytte firmanavnet ditt, må du registrere deg i Foretaksregisteret. Det koster 2250 kroner ved elektronisk registrering i Altinn.

I tillegg til lav inngangsbillett slipper du i ENK unna formelle krav til både styremøter, generalforsamlinger, innsending av årsregnskap og andre oppgaver.

– Skal man drive AS, bør man sette seg inn i alle regler og formaliteter. Men om du har store ambisjoner og tenker at du skal vokse med flere ansatte, er AS et godt valg, sier Fjetland.

Fortsatt usikker? Her er en enkel tabell som kan hjelpe deg litt på vei!

 

ENK

Minimum startkapital - 0,-

Formelle krav - få

Følge aksjeloven? - nei

Sende inn årsregnskap? - nei

Arbeidsgiveravgift? - nei*

Juridisk ansvar - deg personlig

Sosiale rettigheter? - begrenset

Skatt på overskudd - trinnskatt på alt

Mulig skattefritt utbytte? - nei

* ikke arbeidsgiveravgift på innehavers lønn, men for øvrige ansatte gjelder «vanlige» avgiftsregler

 

AS

Minimum startkapital - 30 000,-

Formelle krav - mer omfattende

Følge aksjeloven? - ja

Sende inn årsregnskap? - ja

Arbeidsgiveravgift? - ja

Juridisk ansvar - bedriften

Sosiale rettigheter? - ja

Skatt på overskudd - 22%

Mulig skattefritt utbytte? - ja


Les mer om driftsformene på Skatteetaten.no:

Starte ENK  og Starte AS

 

Endre fra ENK til AS?

Om du i dag driver et enkeltpersonforetak, men tenker at du egentlig burde ha endret til et aksjeselskap, er du ikke alene. Det aller enkleste da er å stifte et nytt aksjeselskap, flytte driften over dit og legge ned enkeltpersonforetaket. Dette er noe våre dyktige konsulenter i Uni Micro kan bistå med i systemet om det skulle være aktuelt.

Men har du store verdier i enkeltpersonforetaket, er det kanskje aktuelt å flytte dem over til AS-et med en skattefri omdanning. Her er noen ting å huske på:

1 Rådfør deg med regnskapsføreren din og skaff eventuelt hjelp fra revisor som kan godkjenne verdiene som skal omdannes.

2 Rydd opp i gjeld og balansen i det gamle selskapet (ENK).

– Ved alle endringer er det en fordel om det meste er oppgjort i det gamle før man starter det nye. Da blir det lettere å dokumentere alle verdiene man skal overføre, fordi man nettopp har hatt søkelys på dette tidligere i prosessen, forklarer Fjetland.

Et viktig punkt å huske på er at inngangsverdien fra enkeltpersonforetaket skal være med på å danne aksjekapitalen i aksjeselskapet.

– Når verdiene skal overføres til AS, bruker man balansen fra det gamle foretaket ved omdanning. Den skattemessige verdien på eiendeler i enkeltmannsforetaket skaper grunnlaget for aksjekapitalen i aksjeselskapet, forklarer Fjetland.

Dersom verdien av overførte midler er lavere enn de kr 30 000 som kreves i aksjekapital, kan man betale inn mellomlegget til aksjeselskapets driftskonto. Om verdien er høyere, kan det være en fordel å klassifisere det overskytende som «lån til aksjonær». På denne måten kan man tilbakebetale dette til eier uten beskatning når likviditeten tillater det på et seinere tidspunkt i driften av det nye selskapet.

– Det er en fordel å gjøre opp gjeld i det gamle enkeltpersonforetaket, for da slipper man å ha det dokumentasjonsarbeidet med seg inn i det nye aksjeselskapet, anbefaler Fjetland.

3 Sørg for å overholde frister for å spare skatt ved omdanningen.

– Hvis man skal gå for en skattefri omdanning, er det visse forutsetninger som skal oppfylles. Det nye aksjeselskapet må for det første være stiftet og ha sendt melding til Foretaksregisteret innen 1. juli det aktuelle året. Når vi omdanner et enkeltpersonforetak, må aksjeselskapet ha et nytt organisasjonsnummer. Alle de avtaler enkeltpersonforetaket eventuelt har opprettet med gamle leverandører og kunder, må som regel også reforhandles, sier Fjetland.

4 Videreføre merverdiavgift

En fordel ved ren omdanning fra ENK til AS med samme eier er at man kan slippe å starte på nytt med merverdiavgift. Det vanlige kravet til merverdiavgiftsregistrering er en omsetning på minst 50 000 kroner i løpet av en tolvmånedersperiode. 

– I utgangspunktet er det sånn at de som driver virksomheten uforandret videre, kan søke om å videreføre merverdiavgiften som de har fra før, sånn at de slipper å begynne den prosessen på nytt. Det er en fordel med å omdanne til aksjeselskap, opplyser Fjetland.

 

Les mer på Altinn: Skattemessig omdanning

 Se også

Uni Economy med desidert størst fremgang i fornøyde kunder

Kundene hever karakteren fra 4,2 til 4,8 av 6 mulige i Regnskap Norges teknologiundersøkelse. – Vi lytter til de tilbakemeldingene som kommer, og denne fremgangen i fornøyde kunder tyder på at vi får det til! sier Stian Søvdsnes Knudsen (26), teamleder på ettermarked

Vi hjelper deg om bord i Uni Economy

Det skybaserte økonomisystemet Uni Economy er enkelt å komme i gang med. – Dette kan alle klare, sier salgsleder Thomas Monsen i Uni Micro.

Årsoppgjør i Uni Economy

Uni Economy er nå tilrettelagt for at du kan benytte opptil flere systemer for årsoppgjør.