Har du husket å … i januar?

19.01.2021

Som vanlig er det justeringer i hva som skal rapporteres til myndighetene. A-ordningen har innført en del endringer og nyheter, som gjelder fra a-meldingen for januar 2021. Frist for innleveringen er selvsagt 05.02.2021. Både V3 (fra versjon 3.68.57) og Uni Economy er klare for dette, men du som fører og rapporterer lønn må få detaljene på plass.

Dette kan kanskje se ut som et innlegg kun til de som fører lønn, men det er viktig for alle. Dersom du f.eks. benytter en regnskapsfører til å føre og rapportere lønn, husk å sende oppdaterte opplysninger til regnskapsføreren i god tid!


Nytt på lønnsart:

Det som helst må på plass før du kjører lønn, er endringen i utleggstrekk. Utleggstrekk skatt skal rapporteres i a-meldingen fra januar. Her ser du hva a-ordningen skriver om dette i veiledningen. Dersom du har ført utleggstrekk skatt og andre utleggstrekk i samme lønnsart, må du derfor gå over til to lønnsarter fra og med januar 2021. Her ser du mer om hvordan du kan gjennomføre dette i V3 og i Uni Economy.


Nytt for ansatt:

Før du leverer første a-melding på periode 1-2021, må du fylle inn ny informasjon på de ansatte. 

Hvert arbeidsforhold/stilling skal merkes med om det er et fast eller midlertidig arbeidsforhold. Feltet det skal rapporteres i heter Ansettelsesform. Her ser du hva a-ordningen skriver om dette i veiledningen til a-meldingen. Det gjelder alle ordinære eller maritime arbeidsforhold. Dette betyr altså at du må gå gjennom og oppdatere alle arbeidsforhold/stillinger med korrekt ansettelsesform. Det er litt forskjellig hvordan dette skal utføres i henholdsvis Uni Økonomi V3 og Uni Economy.

Når det gjelder ansatte er det en endring. Dersom du setter sluttdato på et arbeidsforhold/en stilling, må du nå også oppgi Årsak til sluttdato. Du får en liste over ulike årsaker å velge mellom. Her ser du hva a-ordningen skriver om Årsak til sluttdato

Feltet vil finnes ved der sluttdato settes. 

Husk at du kan måtte fylle inn Årsak til sluttdato for ansatte som sluttet i siste del av 2020 også. Dette fordi sluttdatoen gjerne blir rapportert på en a-melding eller to i 2021.


Nytt i rapportering for juridisk enhet.

Siste endringen er å rapportere den Pensjonsinnretning som firmaet har inngått avtale om sparing med i a-meldingen. Det er organisasjonsnummeret til den eller de pensjonsinnretningene som ditt firma har tjenestepensjonsavtale med som skal rapporteres. Her ser du informasjon fra a-ordningen sin veiledning om dette.

Du velger i Pensjonsinnretning som skal rapporteres i bildet for levering av a-melding. Det ser slik ut i Uni Økonomi V3 og slik ut i Uni Economy.

Dette innebærer ingen endringer i hvordan du skal rapportere arbeidsgivers andel av pensjon, for beregning av arbeidsgiveravgift. Det er akkurat som før. Denne rapporteringen kommer i tillegg. Målet er at pensjonsinnretningene selv skal kunne hente pensjonsgrunnlag fra a-ordningen, slik at dette ikke lenger må rapporteres utenom. A-ordningen håper å ha dette på plass i løpet av 2021.


Så har vi alt det andre

I tillegg til de nye som skal rapporteres, må du huske å vedlikeholde alle opplysningene som blir rapportert. Vi har satt opp en liten huskeliste til slutt, har du husket å: 

Opprette nye ansatte og arbeidsforhold/stillinger? 

Sette sluttdato på de som har sluttet? 

Rapportere alle permisjoner eller permitteringer? 

Og tilsvarende, sluttdato på de pensjoner eller permitteringer som er fullført? 

Endre stillingsprosent for de som har fått den endret? 

Gjort endringer i forhold til lønn eller andre ytelser? (Som fri bil, fri telefon el.l.?)


Det er mye å holde orden på. Vi vil anbefale å ta en kikk på a-ordningens veiledning, og ikke minst på de nyhetsbrevene som er lagt ut.


Lykke til!


Vår ekspert: 


Artikkelen er skrevet av Magrit Giljarhus. Magrit jobber på kundesenteret i Uni Micro. Det har hun gjort siden hun startet i desember 2003, fersk fra skolebenken. Hun har hatt interesse for lønn og lønnsmodulen fra første dag. Ved overgangen til a-melding, var Magrit med i teamet som utformet a-melding i Uni Økonomi V3.   


Se også

Bank+Regnskap gjør det lettere for deg å lykkes med bedriften din

SpareBank 1 har som visjon at bank og regnskap skal smelte helt sammen, altså at kundene skal få dekket alle behov for å gjøre regnskapet i banken. Med på laget har de fått Uni Micro, som er en av Norges ledende aktører innen ERP- og økonomisystemer. Fordelen for deg som bedriftskunde er en enklere hverdag – og hjelp til å lykkes.

Nå blir inkasso lettere for regnskapsførerne!

Kravia og Uni Micro inngår samarbeid om automatisk og sømløs integrasjon mellom regnskap og inkasso

– Kanskje man kan si at min suksess er bygget på latskap?

De fleste som har hatt noe med Uni Micro å gjøre kjenner Sverre Senneset. Men det få kjenner til, er bakgrunnen hans fra Luftforsvaret. Hvordan påvirker den måten han leder på? Hva gjør han for å motivere og bygge tillit? Ja, hvordan får “en offiser og en gentleman” menneskene rundt seg til å lykkes?