Meny

Har du fått med deg skatteendringene for yrkesbiler?

29.04.2016

I en rekke medier har man det siste halve året kunnet lese om at yrkesbilbrukere er blant de største vinnerne i årets Statsbudsjett. Hovedårsaken er nemlig regelendringene som trer i kraft.

 

Regjeringen ønsker større fleksibilitet for de av oss som er avhengig av bil i jobben, og har derfor to nye måter å beskatte privat bruk av yrkesbilen:

 

1. Den første modellen tar utgangspunkt i bilens listepris, uavhengig av bruk (sjablonregel), og et bunnfradrag på 50 prosent (maksimalt 150.000) trekkes fra listeprisen. Arbeidstakeren beskattes for 30 prosent av listeprisen fratrukket bunnfradrag opp til 293.200 (i 2016) og 20 prosent for det overskytende.

 

Det vil si at om du kjører en bil med en listepris på 300.000 kroner, vil du som arbeidstaker måtte kjøre 13 235 km privat for at det skal lønne seg å bruke sjablonregelen. For en bil til 500.000 kroner må antallet jørte kilometer passere 29 212.

 

2. Alternativet er å bli beskattet etter faktisk bruk (individuell verdsetting). Da skal arbeidstakeren beskattes for 3,40 kroner pr. kilometer for privat kjøring. Forutsetningen for å bruke denne metoden er at det installeres elektronisk kjørebok i bilen.

 

Kilde: Infotjenester

 

NB: For mer informasjon om de nye endringene, se litt lenger ned i artikkelen.

 

For at du virkelig skal dra nytte av disse endringene, trenger du altså et system som gjør kjøringen, registreringen og annen datafangst så enkel og tilgjengelig som mulig.

Og det norske økonomihuset Uni Micro har tilgang på en slik kjørebok.

Leonardo_square.png

– Uni Micro har integrasjoner med samarbeidspartnere som leverer det beste på markedet, sier salgskonsulent Leonardo Bjerck i Uni Micro.

 

Videre forklarer Bjerck at om man benytter kjøreboksystem som er integrert med Uni, vil man kunne få kostnaden for hele kjøreturen med bompenger inn i Uni Micro.

 

– Man kan få det inn på prosjekt eller ordre for viderefakturering opp mot kunder/prosjekt. Kjørebok er datafangst for viderefakturering og eller at man får oversikt over alle kostnadene på prosjekter med fastpris, slik at man kan se hvordan man ligger an i forhold til dekningsbidraget på ordren, forklarer han.

 

– Hvorfor bør man velge Uni Micro?

 

– Vi har komplette økonomisystem, som er tilpasset bedrifter som driver prosjektbasert. I tillegg er systemene integrert mot de beste systemene i de ulike bransjene, samtidig som vi har holdt på i mange år. En annen ting er nok at PC World Norge har kåret oss til å ha landets beste økonomisystem for sjette året på rad.

 

Fem endringer du bør vite om

Privat bruk av yrkesbil:

De nye reglene sier nå at private kilometer innberettes månedlig som lønn på den enkelte ansatte (antall km x kr. 3,40).

Dette gjelder all privat bruk av yrkesbilen, inklusive arbeidsreiser (turer mellom hjem og fast arbeidssted).

 

Sporadisk, privat bruk av yrkesbil:

Skattedirektoratet foreslår absolutte heller enn skjønnsmessige grenser for sporadisk privat (skattefri) bruk. Grensene settes til maksimal samlet kjørelengde på 1 000 kilometer per inntektsår, fordelt på maksimalt 10 dager i inntektsåret.

 

Krav til dokumentasjon:

Ved individuell verdsetting vil det bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøring ved bruk av elektronisk kjørebok.

All privat bruk av yrkesbil skal dokumenteres med elektronisk kjørebok.

 

Generelle formål med innføring av elektronisk kjørebok:

1.  Firmaet skal kunne håndheve sitt ansvar for å kontrollere riktig bruk av alle yrkesbiler (innberetningsplikt).

2.  Firmaet skal kunne dokumentere riktig bruk av yrkesbiler overfor skattemyndighetene (kontroll/ettersyn).

3.  Flåtestyring / ressursplanlegging

4.  Legge til rette for enklere fakturering av kjøring

 

Hvilken informasjon lagres:

Start og stopp tidspunkt (klokkeslett, dato, år)

Start og stopp sted (adresse, poststed)

Distanse (kjørte kilometer)

Formål med turen

 

- Vi i Uni Micro ønsker at bedriftene skal bruke tiden på sin kjernevirksomhet, og ikke på å føre kjørebok. Det er videre vanskelig å forstå hvordan man skal kunne overholde de nye reglene, og samtidig ha kontroll på dokumentasjon som kreves, uten å bruke elektronisk kjørebok, sier Bjerck.
 

For mer informasjon om bilbeskatning kan du lese hva Skatteetaten skriver om det i Skatteinfo nr. 1. 2016.

Uni-nytt

Prøv gratis

Ønsker du å prøve vårt skybaserte økonomisystem, Uni Economy?
Prøv gratis her
Ønsker du å prøve vårt prisbelønte økonomisystem for Windows, Uni Økonomi V3?
Fyll ut skjema her
Org.nr: 959415900
Øvre Helland
5729 MODALEN

Tlf. +47 56 59 91 00
salg@unimicro.no
Følg oss:
GDPR retningslinjer