God fakturaflyt med Consolve

17.06.2022

– Det er helt nytt hele opplegget. Det mest sentrale er hvor dynamisk fakturagrunnlaget er: Det fanger opp alle systemkostnader automatisk en gang i måneden og registrerer timer fortløpende, sier en stolt produktleder Marius Andrè Svee Solberg i Uni Economy.

Han påpeker at god fakturaflyt er en av de største styrkene med det nye produktet for regnskapsbyråene.

– Det med fakturagrunnlaget er den funksjonen i Consolve vi har brukt mest tid på, og sluttmålet er at du skal kunne fakturere så enkelt som mulig, det skal kreve få klikk, sier Solberg.


Samler ordre i én faktura

Regnskapsbyråer har gjerne en del faste ting de trenger å fakturere kundene for: fastprisavtaler, timer de jobber for kunder, og eventuelt systemkostnader. I noen tilfeller eier byrået lisensen selv og skal viderefakturere dette til kunden. I andre tilfeller faktureres sluttkunden selv. Tidligere har disse oversiktene gjerne vært i diverse Excel-ark og krevd både opplasting og nedlasting av filer samt manuell gjennomgang for å godkjenne at det ser greit ut. Nå skal fakturaen kunne sendes ut med et raskt overblikk og et par trykk.

– Hvis byrået har 100 kunder og eier alle lisensene, fakturerer vi byrået for systemkostnaden, og de viderefakturerer ut til alle kundene. Vi har forsøkt å forenkle den prosessen så mye som mulig, forteller Solberg.

Med Consolve kan byrået bake inn systemkostnader fra både Uni Economy, DNB Regnskap og SpareBank 1 sine regnskapssystemer i én og samme faktura til kunden gjennom flere ordrelinjer som hentes automatisk inn.

– Det eneste man må gjøre i forkant, er å opprette produktet for systemkostnader, leverte tjenester og fastprisavtaler for de kundene som har det. Oppsett av fastprisavtaler finner man under kundekortet i Consolve, forklarer Solberg.


Enkelt å delegere

God oversikt har også vært en av nøkkelkriteriene i arbeidet med det nye byråoverbygget. 

Consolve gjør det enklere å fordele arbeid på flere kollegaer i samme regnskapsbyrå. 

– Kontrollfunksjonen gjør at du eller dine medarbeidere skal kunne gå inn og bekrefte at fakturagrunnlaget til en kunde er OK. Hvis 10 av 50 kunder er kontrollert og godkjent, vil systemet automatisk markere disse når du åpner fakturagrunnlag, og man kan overføre dem til ordre med ett klikk. Man skal kunne fordele litt ansvar utover, og det er veldig egnet for byråer som jobber i mange forskjellige systemer, sier Solberg.


Kjappere timeregistrering

En annen viktig funksjon i Consolve er automatisk overføring av timer fra timeregistreringsappen TikkTakk. På den måten kan du hele tiden ha oversikt over timer som skal faktureres ut til kunden.

– Timene du registrerer i appen, vil speiles i byråets eget selskap i SoftRig. Når du fakturerer, overføres alle timene du har registrert, til en ordre. Ved hjelp av samlefakturering kan du sende ut faktura med et par klikk med byråets klient, forklarer Solberg.

Denne automatikken og overføringen settes opp raskt i den nye portalen.


Nøkkeltall og oppgavelister neste

Solberg sier at de på ingen måte er ferdig med å utvikle Consolve, men at de bygger videre på systemet etter innspill fra byråene som bruker det.

– Vi har et godt utgangspunkt og skal bygge videre på det. Fokuset framover blir å gi regnskapsbyråene gode oppgavelister over forefallende oppgaver i systemet og en enkel oversikt over alle produktkjøp du har gjort i økonomiplatformen, sier han.

I tillegg skal Consolve gi enda bedre oversikt over nøkkeltall.

– Det blir viktig med rapporter som viser alle de viktigste nøkkelindikatorene: lønnsomhet per kunde, faktureringsgrad per medarbeider, hvor lønnsom fastprisavtalen er. Det blir de mest sentrale indikatorene for et byrå, sier han.

Men allerede med den første utgaven av Consolve vil regnskapsbyråene få en enklere hverdag.

– De store byråene vil spare ganske mange timer på faktureringsprosessen. Nesten en dag eller to, spår Solberg.


Fakta om Consolve

  • Consolve er navnet på Uni Micro sitt nye overbygg myntet på regnskapsbyråer.
  • Det lar deg jobbe på tvers av flere økonomisystemer, som DNB Regnskap, SpareBank 1 Regnskap og Uni Economy.
  • Byråportalen Consolve er inkludert for Uni Micro sine byråkunder.  


Vår ekspert: 

Marius André Svee Solberg er produktleder for Uni Economy og teamleder for support.


Se også

Uni Micro søker flere flinke folk – er du den vi er på jakt etter?

Historien om Uni Micro er et ekte eventyr. Fra én manns visjon om å lage et regnskapsprogram som ville forenkle hverdagen til norske bedrifter, til å bli en ledende og anerkjent leverandør av flere nyskapende og skybaserte økonomisystemer – nå kan du bli en del av dette eventyret. 

Jeg ser ingen grunn til å bytte når alt fungerer så bra

En av våre mest trofaste kunder er Vossasylv Jakob Rongve AS, og siden forrige årtusen har de brukt ulike økonomiprogrammer fra Uni Micro. Da behovet for nettbutikk meldte seg, var det derfor naturlig at de tok kontakt med oss. Men er de fornøyd med det de har fått? Og hva sier forhandlere og privatkunder om Uni Nettbutikk?

Er du nyutdannet og søker jobb? Følg @uni.aurora på Instagram!

Som student eller nyutdannet – synes du det er vanskelig å vite hvordan livet er på en arbeidsplass? Føler du at jobbintervjuer og nettsider ikke gir deg svarene du leter etter? Det har Uni Micro gjort noe med, og startet @uni.aurora på Instagram.