GDPR - tilpasninger i din nettbutikk

Det har den siste tiden stadig blitt mer fokus på ny personvernlov GDPR (General Data Protection Regulations), og de aller fleste av oss har allerede fått flere e-poster med info om GDPR, samt spørsmål om samtykke til fortsatt å kunne sende for eksempel nyhetsbrev til oss. Uni Micro Web arbeider i disse dager med å teste alle GDPR-tilpasninger som er nødvendig iht våre systemer og våre kunder. Vi nærmer oss dato for når ny personvernlov opprinnelig skulle tre i kraft 25 mai, men denne er pr. nå utsatt til 1 juli.

GDPR - tilpasninger i din nettbutikk

 

Det har den siste tiden stadig blitt mer fokus på ny personvernlov GDPR (General Data Protection Regulations), og de aller fleste av oss har allerede fått flere e-poster med info om GDPR, samt spørsmål om samtykke til fortsatt å kunne sende for eksempel nyhetsbrev til oss. Uni Micro Web arbeider i disse dager med å teste alle GDPR-tilpasninger som er nødvendig iht våre systemer og våre kunder. Vi nærmer oss dato for når ny personvernlov opprinnelig skulle tre i kraft, 25 mai, men denne er pr nå utsatt til 1 juli.

 

Tilpasninger som blir tilrettelagt i våre systemer

 

Informasjon om databehandleravtale mellom oss som databehandler og dere som databehandlingsansvarlig overfor sluttbruker.

 

Informasjon om personvernerklæring mellom databehandlingsansvarlig (nettbutikk- innehaver) og sluttbrukerne (et forslag følger med fra oss, eller så kan dere evt velge å bruke egen erklæring som legges inn).

 

Det gjøres tilpasninger i våre systemer som skal være i tråd med rettighetene den enkelte har til sine personopplysninger

 

1. Det må gis samtykke før behandling av personopplysninger og det må informeres om hvilke opplysninger som samles inn - det legges en egen personvernerklæring på alle nettsider som sluttbruker må samtykke til. I denne informeres også om hvem som er databehandlingsansvarlig, hvilke opplysninger som samles inn og formålet med innsamling av dataene.

 

2. Rett til tilgang til egne personopplysninger, rett til å korrigere informasjon som er ufullstendig, feil eller utdatert, og rett til bli glemt - det legges til rette for at nettbutikk -innehavere enkelt kan søke frem alle personopplysninger om sluttbrukere i sine systemer, samt når og hvor de har gitt sine samtykker. Det legges også til rette for at nettbutikk- innehaver enkelt skal kunne korrigere personinformasjon på forespørsel fra sluttbruker eller overføre persondata til andre i et lesbart format. I tillegg kan nettbutikk-innehaver enkelt kunne slette/anonymisere persondata når sluttbruker spør om det. Sluttbrukere kan også selv endre sine data, laste ned sine data og be om å bli glemt ifm pålogging i nettbutikken.

 

3. Rett til begrenset behandling /rett til å motsette seg behandling - behandling av persondata - det legges til rette for at sluttbruker må gi samtykke for videre behandling av sine persondata, og at sluttbruker alltid aktivt må registrere at de ønsker å motta informasjon fra nettbutikken, og at de når som helst skal kunne stoppe f-eks utsendelser av nyhetsbrev med «meld deg av»- linker godt synlig. Nettbutikk-innehavere vil selvfølgelig alltid kunne behandle persondata knyttet direkte til sluttbrukers handlinger, for eksempel utsendelse av ordrebekreftelser, faktura, purringer, bekreftelser/info ifm kurs/seminarer sluttbruker har meldt seg på, og lignende.

 

Alle nettbutikker har, eller skal i disse dager over på vår siste systemversjon, slik at dere er klare for siste oppdatering med alle GDPR tilpasninger. Testing av alle GDPR tilpasninger skjer ila denne uka, slik at vi kan begynne å implementere hos kunder ila neste uke.

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×