Meny

Forslag om å forenkle regnskapsloven

14.07.2016

Små selskap skal slippe å utarbeide og å rapportere årsberetning, mens kravene for andre selskaper skal variere med størrelsen. Når blir den nye loven innført?

Små selskap skal slippe å utarbeide og å rapportere årsberetning, mens kravene for andre selskaper skal variere med størrelsen. Enklere for alle med avvikende regnskapsår ved at regnskapspliktige skal fritt få velge sitt regnskapsår, forutsatt at dette er meldt Regnskapsregisteret før regnskapsåret er begynt. Fristen for rapportere årsregnskapet vil bli seks måneder etter balansedagen, altså likt for alle uansett hvilken periode regnskapsåret omfatter.

 

Dette er sentrale punkter i det offentlige regnskapsutvalget sin Delutredning II som ble presentert 24. juni. Under finner du først pressemeldingen fra regjeringen, deretter hele utredningen og sist Regnskap Norges presentasjon av saken.

 

Pressemelding fra Regnskapslovutvalget - delutredning II

Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Regnskapslovutvalget har lagt frem delutredning II

 

Når blir den nye loven innført?

Tidspunkt for ikrafttredelse av ny regnskapslov litt uavklart, tidligst i 2018, men ikrafttredelse fra 1. januar 2019 virker mer sannsynlig. 

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) arbeider nå med utkast til nye regnskapsstandarder som skal tilpasses den nye regnskapsloven. Regnskapsstandardene skal etter planen tre i kraft samtidig som ny regnskapslov.

 

Hva skrev vi om delutredning I som ble publisert for 1 år siden?

Vi skriver at denne stort sett er blitt positivt mottatt, både NHO og Infotjenester er fornøyd med utredningen, NHO mener likevel at man kunne gått lenger i å forenkle. Legg merke til at her tror man på 1. januar 2018 som aktuell ikrafttredelse :) Lenke til artikkel

 

Uni-nytt

Prøv gratis

Ønsker du å prøve vårt skybaserte økonomisystem, Uni Economy?
Prøv gratis her
Ønsker du å prøve vårt prisbelønte økonomisystem for Windows, Uni Økonomi V3?
Fyll ut skjema her
Org.nr: 959415900
Øvre Helland
5729 MODALEN

Tlf. +47 56 59 91 00
salg@unimicro.no
Følg oss:
GDPR retningslinjer