Ny teknologi gir nye muligheter

11.10.2017

TILBYR SKYBASERTE SYSTEMER: Kjartan Solvi er viseadministrerende direktør i Uni Micro.
Foto: Bjørnar Strømsholm

 

Noen omtaler det som robotrevolusjonen, andre sier vi er på vei inn i en ny industriell revolusjon. Kunstig intelligens og robotteknologi er på fremmarsj, standardiserte arbeidsoppgaver blir automatisert, og for mange bransjer innebærer dette store omstillingsprosesser. 

– Den nye teknologien kommer til å få følger for de fleste av oss. Den vil endre hvordan vi utdanner oss, hvordan vi jobber og hvordan vi tjener penger, sier Kjartan Solvi. Han er viseadministrerende direktør i Uni Micro, en av Norges ledende leverandører av programvare for økonomi og administrasjon.

– Revolusjonen har allerede begynt, så tiden er absolutt inne for å legge en strategi for fremtiden.

Solvi anbefaler regnskapsbedrifter å utnevne egne endringsagenter og å vende nesen fremover for å oppdage de nye mulighetene en mer automatisert arbeidshverdag vil gi.  

Jakten på konkurransefortrinn

Å skille seg fra konkurrentene er et mål for de fleste bedrifter, og dagens teknologiskifte kan gi muligheter til å sikre seg kompetansefortrinn for de som ønsker den nye teknologien velkommen.

– Regnskap er viktig, og alle mulighetene som følger med den nye utviklingen er veldig spennende. Det betyr ikke bare en forbedring av det vi har, men innebærer sannsynligvis også noe helt nytt, sier Solvi.

Den såkalte robotrevolusjonen kjennetegnes blant annet ved at bedrifter kommuniserer og samarbeider mer og mer på tvers av språk, landegrenser og tidssoner. Samtidig har teknologen blitt raskere, slik at prosesser som tidligere var svært omfattende, nå gjøres på en brøkdel av tiden.

– For eksempel ble regnskapssystemet vårt for femten år siden oppdatert ved at vi pakket og sendte ut disketter til alle kundene våre en gang i året, slik at de selv kunne installere oppdateringen. I dag gjøres det automatisk og omtrent uten at kundene legger merke til det, sier Solvi. Han legger til at kompetansenivået blant arbeidstakere flest også er høyere enn noen gang, og at det nettopp er dette som er nøkkelen til å overleve den store omveltningen i bransjen.

– Selv om mange arbeidsoppgaver etter hvert vil automatiseres, så vil kompliserte kompetansekrevende oppgaver bestå og utvikles. Det viktige er å ta inn over seg hvilken kompetanse man trenger og hvilken strategi man skal ha fremover. Få har en så unik posisjon som regnskapsbransjen, det gjelder bare å forvalte den riktig.

kjartan-device.jpg

I FORKANT AV UTVIKLINGEN: I Uni Micro har de tror på at å innføre skybaserte systemer vil gi gevinst for alle parter, ved at hverdagen blir enklere og arbeidsoppgavene går raskere.


 

Ny forretningsplan

Kjartan Solvi anbefaler at ledelsen går grundig til verks for å tilpasse bedriften til den nye teknologien. 

– Sett opp en forretningsplan der dere ser på dagens situasjon, hva synes de ansatte om bedriften? Hva synes kundene, og hva mener konkurrentene? Bli deretter enige om hvor dere skal. Hva er målet og hvor ønsker dere å være om noen år? 

Han mener også at man skal være ærlige på at bedriften mest sannsynlig også kommer til å miste noe som en konsekvens av den nye teknologien.  

Fremtidsrettet kompetanse

Å innføre skybaserte systemer vil gi gevinst for alle parter, ved at hverdagen blir enklere og arbeidsoppgavene går raskere. Og er du tidlig ute blir det et konkurransefortrinn hvis nabobedriften din henger etter i utviklingen.

Kjartan Solvi har også stor tro på å dra nytte av unge arbeidstakere som har vokst opp side om side med internett og ny teknologi.

– Utnytt den nye kompetansen mange yngre arbeidstakere har, og la dem utvikle seg i bedriften din. Lytt til måten de tenker på, og vær åpen for innspillene og nytenkningen. Unngå for all del å tviholde på bedriftens eksisterende driftsmodell, vær heller nysgjerrig og utforsk mulighetene den nye teknologien gir. Klarer dere å skape varige konkurransefortrinn vil bedriften stå stødigere også gjennom de store endringene som nå står for døren.


Se også

En god uke igjen til årets høydepunkt!

Det er litt over en uke til årets store høydepunkt — byråkonferansen 2021! Vi hører med administrerende direktør Kjartan Solvi og salg- og markedsdirektør Sverre Senneset hva de tenker om det vi har i vente. 

Vår felles plattform gjør regnskapsførerne mer effektive – og kan gi flere kunder

De skybaserte økonomisystemene bygget på plattformen SoftRig har i løpet av kort tid nærmest snudd regnskapsbransjen på hodet. Vi har tatt en prat med produktsjef Jon Terje Aksland om hvordan det har gjort regnskapsførernes hverdag enklere – og om fremtiden han skal snakke om på Byråkonferansen. 

– Uni Economy er laget med regnskapsbyråene i fokus

Når målet ditt er å utvikle og forbedre det beste skybaserte regnskapssystemet slik at det dekker både dagens og fremtidens behov, hjelper det å ha en fortid i både bank og regnskapsbyrå.