Covid-19: Dette gjør Uni Micro

16.03.2020

Uni Micro sin målsetning er å tilrettelegge for å opprettholde tilnærmet normal drift innenfor de råd og føringer styresmaktene utgir. I 2020 er vi prisgitt gode systemer og tjenester for digital samhandling. Vi utnytter disse virkemidlene for å skape en digital arbeidshverdag som flyter godt, uavhengig av hvor vi sitter fysisk. Verdien av digitalisering blir ekstra synlig i en situasjon som dette, og vi ser dette som vårt mulighetsrom for å understøtte deg som kunde.
 
Vi i Uni Micro skal ta vår del av samfunnsansvaret. Vi ivaretar våre ansatte, og har innført hjemmekontor for alle. Med dette viser vi at vi etterlever nasjonale råd og føringer. Prosesser og møtevirksomhet er tilpasset denne nye situasjonen. Dette fungerer godt, og vi har gode systemer for å ivareta både intern og ekstern kommunikasjon. All reisevirksomhet er i tillegg stanset. Vi opprettholder kapasiteten rundt driften i selskapet, tilpasset dagens unike situasjon, slik at du som kunde har en trygg partner å lene deg på.  
 
Uni Micro er en robust organisasjon med et solid fundamentert verdigrunnlag og dyktige medarbeidere. Vi er fortsatt rustet for å håndtere alle henvendelser fra deg som kunde. Vår organisasjon er tilpasningsdyktig og klar til å iverksette ytterligere nødvendige tiltak for å sikre at vi understøtter våre kunder. Dette gjelder også om situasjonen skulle utvikle seg negativt i tiden fremover. Vi oppfordrer alle kunder til å kontakte oss som normalt. Du kan forvente å få støtte og bistand som før - enten du er på fysisk eller digitalt kontor.
 
Med vennlig hilsen,
 
Jannike Neset
Adm. dir. Uni Micro AS


Se også

Vi vil bygge en løsning som gir merverdi for kunden

På fritiden snekrer produkteier i SoftRig, Kenneth Berg Nysveen (29), gjerne anneks på hytta. På jobb sørger han for å snekre de beste løsningene for sluttbrukerne.

– Hjelp oss med navnet og vinn 25 000 kr!

Uni Micro utlyser en solid premie til den som klekker ut navnet på vår nye portal for regnskapsbyråer.

Pulsen av Uni Micro i Oslo

I forkant av byråkonferansen i september tok vi en prat med flere av Uni Micro sine ansatte. Denne lille føljetongen valgte vi å kalle «Pulsen av Uni Micro». Her er en av disse. Vi møter Lars-Erik Andersen som jobber som systemkonsulent og har lang fartstid med Uni Økonomi V3 og vårt contracting system.