Bærekraft - samfunnsansvar

Uni Micro støtter aktivt opp om FNs Bærekraftsmål og Agenda 2030.

Uni Micro anser vår forretningsmodell som tett knyttet opp til bærekraftig utvikling, og gjennom å koble vår forretning til FNs bærekraftsmål tydeliggjør vi at vi er del av noe større enn oss selv. Bærekraft-aspekt skal være en inkludert del av overordnet selskapsstrategi og forretningsstrategi, og skal ivaretas i alle deler av virksomheten og i alt vi gjør. Vi vil ta vårt ansvar som samfunnsaktør og dermed bidra til en bærekraftig utvikling for norske SMB bedrifter​.

Våre fokusområder, bærekraftsløfter og ambisjoner 2022-2025

Reduksjon av klima- og miljøavtrykk

Vi skal være en pådriver for reduksjon av klima- og miljøavtrykk. 


 • Vi reduserer klima- og miljøavtrykk i eget hus.
 • Vi påvirker leverandørkjede til å redusere miljø- og klimaavtrykk.
 • Våre produkter/tjenester i økosystemet hjelper våre kunder med bevisstgjøring og å redusere utslipp.
Mangfold og inkludering

Vi skal være en pådriver for inkludering og mangfold. 


 • Vi har kjønnsbalanse i lederstillinger. 
 • Vi har lik lønn for likt arbeid. 
 • Vi fremmer mangfold og inkludering i rekruttering og i drift. 
 • Vi jobber planmessig med kompetanseutvikling og engasjement. 
 • Våre ansattes mentale og fysiske helse er prioritert. 
 • Våre produkter/tjenester fremmer likestilling, inkludering og mangfold for våre kunder.
Samfunnsnyttig teknologi

Vi skal være en pådriver for bærekraftig omstilling gjennom nyttige produkter for god virksomhetsstyring. 


 • Vi tilrettelegger for bærekraftig omstilling gjennom nyttige produkter innen virksomhetsstyring. 
 • Vi sikrer bevisstgjøring, kjennskap og kunnskap gjennom våre produkter/tjenester. 
 • Vi tilrettelegger for sikker og etisk virksomhetsstyring. 
 • Vi samarbeider med relevante aktører. 
 • Vi ivaretar relevante lovverk i våre produkter/tjenester.

Bærekraftrapport 2022

Interessert i mer informasjon om bærekraftsarbeidet i Uni Micro? 

Ønsker du mer informasjon hører vi gjerne fra deg på administrasjon@unimicro.no

Last ned Uni Micro Bærekraftrapport 2022

Åpenhetslov

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger fra Uni Micro AS. Kontakt administrasjon@unimicro.no dersom du har spørsmål til Åpenhetslov eller Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger fra Uni Micro AS.

Relatert innhold

Bærekraft: Uni Micro deler erfaringer med å komme i gang med arbeidet

”Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe”

Bærekraftsarbeid - Hvor starter man? Hvordan prioriterer man? Hvem bør involveres internt og eksternt? Å komme i gang med bærekraftsarbeid, kan virke komplekst og uoversiktlig. Derfor vil vi forsøke å dele de viktigste erfaringene og læring vi har gjort. Og det trenger nemlig ikke være veldig komplekst å komme i gang. Første steg er en bevisstgjøring og en innsikt i hvilke områder bedriften kan bidra på, og starte der. Dette sikrer jo også at man har kunnskap nok for å sikre en konkurransedyktig forretningsmodell for fremtiden mtp å for eksempel beholde og få tak i kompetente ansatte, beholde og rekruttere kunder og samarbeidspartnere, vinne anbudskonkurranser, få tilgang til kapital, og rigge for å kunne rapportere i forhold til lovpålegg som vi forventer vil komme. 

Spennende samarbeid for å gjøre norske bedrifter klimanøytrale

Vi ønsker å tilby Energi.ai på vår plattform SoftRig for å gi fullautomatiserte karbonregnskap til bedriftskunder som benytter Sparebank 1 Regnskap, DNB Regnskap og Uni Economy. 

Girl Tech Fest i Haugesund

For en fest det ble! 3. november arrangerte vi Girl Tech Fest i Haugesund. Over 100 engasjerte tiåringer som fikk kode, designe og leke med teknologi en hel dag.