Årsavslutning

Vi tilbyr tre kursmoduler; en for regnskap (denne er felles for Uni Økonomi V3 og Uni Economy) og en for hver av lønnsmodulene.

Du bestiller kursene du ønsker via skjemaet under. Innen én virkedag vil du få tilsendt bekreftelse fra oss, samt en invitasjon til vår e-læringsplattform (dersom du ikke mottar e-post, husk å kontrollere at den ikke har havnet i spam/søppelpost). Når du logger på plattformen vil du se kurset/kursene på dashbordet, og du har anledning til å laste ned kursdokumentasjon i PDF-format før du starter. Du kan logge ut og inn som du vil, og se innholdet på nytt om ønskelig. Du har tilgang til kursmateriellet i tre måneder. 

Kursinnhold

Hver kursmodul har en varighet på 50-60 min. Pris pr. stk er kr 350,-  


Regnskap (Felles for Uni Økonomi V3 og Uni Economy)

Klargjøring til årsoppgjør

Avstemming og dokumentasjon av balansen

Overgang til nytt år

SAF-T eksport

Nyheter og endringer

Lønn (Uni Economy)

Nytt i a-meldingen

Informasjon fra Skatteetaten og NAV

Satser for kostgodtgjørelse/diett

Tips til avstemming


Lønn (Uni Økonomi V3)

Nytt i a-meldingen

Informasjon fra Skatteetaten og NAV

Satser for kostgodtgjørelse/diett

Tips til avstemming

Priser

Tilgang til Årsavslutningskurs pr. modul i 3 måneder:


Kr 350,-